Noen mennesker har kanskje medfødte lederegenskaper. Men i mange tilfeller er lederegenskapene utviklet over tid, skriver CNBC.Her er 13 ting de mest suksessrike lederne gjør:
 1. Skaper trygghet. Gode ledere skaper et trygt miljø som bygger tillit og samarbeid. På en trygg arbeidsplass vil ansatte klare å ta bedre avgjørelser for organisasjonen.  
 2. Spør hvorfor. De mest vellykkede lederne spør HVORFOR og inspirerer ansatte til å starte med «hvorfor», ikke bare «hva» eller «hvordan».
 3. Har driv. Gode ledere har en driv og er fokuserte på målet mens de ikke lar noe stå i veien for målet.
 4. Gir respekt. Suksessrike ledere gir respekt til alle mennesker de møter, uansett hvor i organisasjonen de befinner seg. Ledere som respekterer andre vil få mer støtte av andre. 
 5. Er tilpasningsdyktig. Går ikke ting som planlagt vil fremgangsrike ledere fortsette progresjonen og alltid se etter løsninger. Gode ledere har evnen til å tilpasse seg andre. 
 6. Er selvsikker. Å ha tillit til egne ferdigheter og bidrag. Ledere skal ikke være redd for ansatte som er flinkere enn lederen selv på enkelte områder.
 7. Gir tid. Suksessrike ledere er generøse med tiden når de lærer og deler kunnskap med andre.
 8. Ønsker suksess for andre. Gode ledere er gode mentorer og guider og pusher andre til å gå utenfor komfortsonen.
 9. Er ivrige lesere. Man ønsker å lære så mye som mulig. For eksempel så leser Bill Gates minst 50 bøker i året for å tilegne seg mer kunnskap om hvordan verden fungerer.
 10. Er transparent. Gode ledere er transparente i avgjørelser. I tillegg er de klare for de finansielle realiteter som organisasjonen står overfor.
 11. Er positive til innovasjon. Selv om det føles ukomfortabelt eller går imot konsernets tenking, oppmuntrer gode ledere til innovasjon og endring.
 12. Tilstreber perfeksjon. Gode ledere ønsker å alltid gjøre det bedre, de ser hvordan andre gode ledere gjør det for å forbedre. 
 13. Vet hva som er viktig for andre. Mens noen ansatte er opptatt av fritiden sin, er andre ansatte mer opptatt av bonus. Gode ledere vet hva som er viktig for hvem og tilstreber å gjøre alle ansatte fornøyde.