Her er de mest utsatte yrkene

Ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse lister opp yrkene det blir mindre behov for i fremtiden.

Arbeidsliv

Regnskapsførere og lønningsmedarbeidere, finans- og eiendomsmeglere, innkjøpere, sekretærer og logistikkmedarbeidere er ifølge en rapport fra Samfunsøkonomisk analyse blant de mest utsatte yrkesgruppene, skriver DN.Fernanda Eggen, samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse, anser det ifølge avisen som sannsynlig at mange rutinebaserte arbeidsoppgaver, som i dag gjøres av personer i stillinger der det typisk kreves lite utdannelse, vil bli utkonkurrert av teknologiske løsninger i fremtiden.- Det vil føre til at noen av dagens oppgaver og yrker blir redusert i omfang, eller til og med forsvinner, sier hun til DN.Sammen med kollega Rolf Røtnes har hun nylig skrevet en rapport på vegne av Akademikerne, som viser at noen yrker ser ut til å gå en dyster fremtid i møte.- Vi anser det som sannsynlig at teknologisk utvikling og utnyttelse av nye løsninger vil gjøre at etterspørselen etter særlig kontor- og kundeserviceyrker, som for eksempel resepsjonister, inkassomedarbeidere og kundebehandlere reduseres, sier Eggen til DN.

arbeid
robot
yrker
utdannelse