Ti tips til kommunikasjon på tvers av kulturer

Ledelse - Foto - Scanpix

Ledelse handler om å våge og å finne løsninger på situasjoner. Men det handler også om å kunne kommunisere på tvers av kulturer, mener professor.

Stress er noe du selv lager når du velger å ikke håndtere en situasjon. Det handler i høy grad om måten du velger å kommunisere på. Tenk hver gang over hva som er formålet med kommunikasjonen før du åpner en dør, ringer til noen eller sender en epost, sier Gillian Warner-Søderholm, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.Tipsene baserer seg både på forskning, men også på Warner-Søderholm sin praktiske erfaring som leder.1. Våg å lede. Vær trygg på hvem du er. Ikke vær en leder som følger strømmen for å unngå konflikter og utfordringer – våg å lede strategisk.2. Vær synlig - ta kontakt - vær engasjert. Vær en leder som har meningsfulle samtaler med alle i ditt team. Vær nysgjerrig og engasjert.3. Ledelse er god kommunikasjon. God dialog, med respekt for den kulturelle settingen du arbeider innenfor, skaper den beste form for ledelse.4. Stress kommer fra deg selv. Stress kommer ikke fra eksterne henvendelser. Hvordan du håndterer en situasjon vil definere hvordan du leder i enhver kultur. Ta deg tid til å håndtere hendelser. 5. Ikke pakk ting inn. Vis trygghet, status, saklighet, medmenneskelighet og empati - men si det som det er. Vær genuin, engasjert, men samtidig tydelig. Ikke utsett vanskelige samtaler.6. Vær bevisst på hvilken atmosfære du skaper i et rom. Vil du ha et seriøst møte? Med en inspirerende tone? Eller et motiverende miljø?7. Skriv eller ring aldri noen mens du er sint. Gi deg selv et døgn til å «kjøle deg ned». Skap rom for å ta et skritt tilbake. Ikke alle e-poster trenger et svar. Våg å ta deg tid til å reflektere og lede, og snu negativ energi utløst av et mulig kulturkræsj.8. Jobb med din egen trygghet. Vær stolt over hvem du er og rollen du har i organisasjonen.9. Øk dine refleksjonsevner. Innse når du tar feil og når du kunne gjort ting annerledes. Spør, reflekter, lær og bli bedre hver dag.10. Bruk din egen gylne beskyttelsesvest. Forestill deg at du bærer en gyllen beskyttelsesvest som stopper negativ energi.