Stress er noe du selv lager når du velger å ikke håndtere en situasjon. Det handler i høy grad om måten du velger å kommunisere på. Tenk hver gang over hva som er formålet med kommunikasjonen før du åpner en dør, ringer til noen eller sender en epost, sier Gillian Warner-Søderholm, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.Tipsene baserer seg både på forskning, men også på Warner-Søderholm sin praktiske erfaring som leder.
1. Våg å lede.2. Vær synlig - ta kontakt - vær engasjert3. Ledelse er god kommunikasjon4. Stress kommer fra deg selv.5. Ikke pakk ting inn.6. Vær bevisst på hvilken atmosfære du skaper i et rom.7. Skriv eller ring aldri noen mens du er sint.8. Jobb med din egen trygghet9. Øk dine refleksjonsevner.10. Bruk din egen gylne beskyttelsesvest.
Vær trygg på hvem du er. Ikke vær en leder som følger strømmen for å unngå konflikter og utfordringer – våg å lede strategisk.. Vær en leder som har meningsfulle samtaler med alle i ditt team. Vær nysgjerrig og engasjert.. God dialog, med respekt for den kulturelle settingen du arbeider innenfor, skaper den beste form for ledelse. Stress kommer ikke fra eksterne henvendelser. Hvordan du håndterer en situasjon vil definere hvordan du leder i enhver kultur. Ta deg tid til å håndtere hendelser.  Vis trygghet, status, saklighet, medmenneskelighet og empati - men si det som det er. Vær genuin, engasjert, men samtidig tydelig. Ikke utsett vanskelige samtaler. Vil du ha et seriøst møte? Med en inspirerende tone? Eller et motiverende miljø? Gi deg selv et døgn til å «kjøle deg ned». Skap rom for å ta et skritt tilbake. Ikke alle e-poster trenger et svar. Våg å ta deg tid til å reflektere og lede, og snu negativ energi utløst av et mulig kulturkræsj.. Vær stolt over hvem du er og rollen du har i organisasjonen. Innse når du tar feil og når du kunne gjort ting annerledes. Spør, reflekter, lær og bli bedre hver dag. Forestill deg at du bærer en gyllen beskyttelsesvest som stopper negativ energi.