Ansatte som multitasker har lavere produktivitet enn de som ikke multitasker, skriver CNBC.Ifølge studier utført av  koster mulittaskingen den globale økonomien 450 milliarder dollar årlig.Den store synderen skal være «digitale distraheringer».Unge ansatte snur oppmerksomheten mot medieplattformer som smarttelefoner og iPads i gjennomsnitt 27 ganger i timen.Forskerne ved Bryan College fant også at multitasking er korrelert med lav emosjonell intelligens. Faktisk kan multitasking mens du gjør kognitive oppgaver minke IQen med 10 til 15 poeng og også føre til mindre søvn, som betyr lavere produktivitet på jobb.