På den  kan man velge hvilket utdanningssted man ønsker å få nød- og kriseinformasjon, skriver .– Tanken er at det skal være enklest mulig å finne ut hva som er lurt å gjøre før og i nødsituasjoner, sier HMS- og beredskapsdirektør Anita Sandberg ved Universitetet i Oslo (UiO) til universitetsavisen.Nettsiden har kategorier som brann, tyveri, nettsvindel og vold.Høgskolen i Oslo og Akershus har vært prosjektleder for nettstedet.Brorparten av landets institusjoner for høyere utdanning har bidratt med informasjon til siden. Per nå er det bare NTNU i Trondheim som ikke har tatt siden i bruk.(©NTB)