Universiteter og høgskoler lanserer sikkerhetsnettside

De fleste av landets universiteter og høgskoler har sluttet seg til en ny sikkerhetsnettside for studentene.

På den sikresiden.no  kan man velge hvilket utdanningssted man ønsker å få nød- og kriseinformasjon, skriver Uniforum.– Tanken er at det skal være enklest mulig å finne ut hva som er lurt å gjøre før og i nødsituasjoner, sier HMS- og beredskapsdirektør Anita Sandberg ved Universitetet i Oslo (UiO) til universitetsavisen.Nettsiden har kategorier som brann, tyveri, nettsvindel og vold.Høgskolen i Oslo og Akershus har vært prosjektleder for nettstedet.Brorparten av landets institusjoner for høyere utdanning har bidratt med informasjon til siden. Per nå er det bare NTNU i Trondheim som ikke har tatt siden i bruk.(©NTB)