Dårlig ledelse koster

Dårlig ledelse koster dyrt for både medarbeidere, organisasjoner og samfunnet, mener professor.

Opptil en tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige at de står i veien for at medarbeideren skal kunne gjøre en god jobb, skriver Linda Lai, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, i BI Business Review.Den vanligste formen er mangel på ledelse, såkalt laissez-faire ledelse. En annen variant er å gjøre det motsatte av god og motiverende ledelse. Noen ledere velger kontroll og detaljstyring fremfor tillit. De måler og overvåker fremfor å legge til rette for læring, mestring og fleksibilitet. De plasserer også ansvaret for resultatene av dårlig ledelse hos medarbeiderne.Store kostnaderDårlig ledelse kan også være direkte destruktiv og skadelig, skriver Lai. Fiendtlighet, trakassering, blokkering, hersketeknikker, latterliggjøring, stjeling av æren for medarbeideres suksesser og bruk av medarbeidere som syndebukker er eksempler. En metaanalyse viser at dårlig ledelse gir mange negative effekter og store kostnader for organisasjonen. Det gir større motstand mot å gjøre det lederen ønsker. Men åpen motstand mot en dårlig leder kan være risikofylt.Lai skriver at mange medarbeidere tyr derfor til mer subtile former for motstand. Skulking, nettsurfing, sabotering, stjeling, unøyaktighet og slurving er eksempler på dette. Dårlig ledelse kan også gi samfunnsmessige kostnader gjennom høyere sykefravær og at medarbeidere faller ut av arbeidslivet i lengre perioder.Sil utUtsiling av dårlige ledere, før de kommer til makten, er avgjørende fordi de er vanskelige å bli kvitt, mener professoren. De beskyttes av sine egne og har makt, nettverk og sanksjonsmuligheter overfor kritikere og varslere.Rekrutterere har et stort ansvar. Organisasjoner som leier inn støtte til lederrekruttering, bør stille strengere krav til deres kompetanse, avslutter Lai.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker