Her er det jobb å få

Det ble i oktober lyst ut 16.967 stillinger på FINN.no, en oppgang på 12 prosent sammenlignet med oktober i fjor, viser nye tall fra FINN jobb.Både offentlig og privat sektor opplever sterk stillingsvekst i oktober med 12 prosent økning i utlyste stillinger i hver sektor sammenlignet med oktober 2016.- I september så vi at veksten i antall ledige stillinger var større i offentlig enn i privat sektor. I oktober er veksten like stor for begge sektorer, opplyser Fredrik Schjold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb.Alle landsdelene så en oppgang i utlyste stillinger i oktober, sammenlignet med fjoråret. Sterkest er oppgangen på Sørlandet, en økning på 47 prosent. Nord Norge har 33 prosent økning, mens Østlandet og Midt-Norge har en økning på henholdsvis ti og syv prosent flere stillingsutlysninger i oktober 2017 mot samme måned i fjor. Vestlandet har en vekst på elleve prosent.- Det siste halvåret har både Sør- og Vestlandet ligget over 2016-nivå i antall stillingsutlysninger. Oppgangen er spesielt sterk i Agderfylkene, med en vekst på 48 prosent mot samme måned i fjor, men også Rogaland og Hordaland opplever betydelig oppgang i oktober med henholdsvis ni og elleve prosent vekst sammenlignet med oktober 2016, sier Schjold. Flest stillingsutlysninger er det i bygg- og anleggsbransjen, en stillingsvekst på to prosent sammenlignet med samme måned i fjor. - Optimismen i olje, offshore og shipping-bransjen er tydelig, og i hele år har antall utlysninger ligget over 2016-nivå, sier Fredrik Schjold.Bransjene med flest utlyste stillinger i oktober 2017

  1.  Bygg og anlegg, 3599 stillinger
  2.  Industri, produksjon og kraft, 1517 stillinger
  3.  Helse og omsorg, 1488 stillinger