LO får kritikk for sliternes pensjonssmell

Foto: Scanpix

LO må ta sin del av ansvaret for at mange norske arbeidstakere ligger an til å få mindre enn forutsatt i pensjon, mener Stein Stugu i de facto.

LO erkjente nylig at pensjonsreformen rammer hardere enn antatt. Årsaken er at levealdersjusteringen blir sterkere enn forespeilet, og at de tekniske måtene å løse reformen på legger en større byrde på fremtidens pensjonister.– Dette burde ikke overraske noen. Det var dette slaget sto om på LO-kongressen i 2005, sier Stugu fra de facto, en uavhengig stiftelse som driver med kunnskapsarbeid for fagbevegelsen.Stugu mener det allerede i 2005 var åpenbart at levealdersjusteringene ville få dramatiske utslag, og at LO derfor må ta en stor del av ansvaret for det nye pensjonssystemet.– Det er vanskelig å se for seg at Arbeiderpartiet kunne fått igjennom pensjonsreformen uten LOs støtte, sier han til NTB.SliterneEt hovedproblem er knyttet til de såkalte sliterne – ulike grupper av eldre arbeidstakere som har det til felles at de enkelt sagt er for utslitt til å jobbe og for friske til å motta trygd.LOs beregninger viser at arbeidstakere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder, kun vil motta om lag 45 prosent av sin lønn i pensjon fra folketrygden og AFP.At reformen ville gå ut over sliterne og at levealdersjusteringen ble for tøff, var viktige grunner til at SV gikk mot pensjonsforliket i 2005, ifølge Audun Lysbakken.– Vi advarte om at det over tid ville bli slik at sliterne og de med de laveste inntektene ville komme dårligst ut, sier SV-lederen til NTB.