Nav beklager lang saksbehandling

Saksbehandlingstiden i uføresøknader tar for lang tid, innrømmer Nav. Heller ikke ankesaker i Trygderetten behandles fort nok.

Arbeidsliv

I et tilfelle NRK kjenner til måtte en kvinnelig søker vente i to og et halvt år før søknaden om uføretrygd ble ferdigbehandlet i Nav og Trygderetten.– Det er nok slik at så lange saksbehandlingstider på uføreområdet skjer med flere. Årsaken er ikke at vi somler, men at det rett og slett er mange saker som er i behandling, sier Grete Børsheim, direktør for Nav klageinstans.– Vi gjør nå flere tiltak for å få redusert saksbehandlingstiden, legger hun til.Avslåtte søknader om uføretrygd kan klages videre til Trygderetten. Heller ikke der er saksbehandlingstiden rask nok. Snittet for behandling av ankesaker i Trygderetten er på drøye åtte måneder. Kravet fra Stortinget er fire måneders behandlingstid i snitt.– Vi ønsker å få saksbehandlingstiden ned. Det vil nødvendigvis ta noe tid, men vi vil gjøre vårt ytterste, sier Trygderettens leder Trine Fernsjø.(©NTB)

nav
Nyheter
Arbeidsliv