Norske journalister blant de ivrigste til å bruke Facebook

Norske journalisters bruk av Facebook i jakten på nyheter øker, viser en ny undersøkelse. Trenden i de fleste andre landene er nedadgående. 

Foto: AP Photo/Paul Sakuma, File.

75 prosent av journalistene i Journalistundersøkelsen 2017 oppga at de finner nyhetene sine på Facebook, skriver Medier24. Deretter følger mer tradisjonelle kilder som jungeltelegrafen (69 prosent), kontakter (59 prosent) og pressemeldinger (55 prosent).Tidspress, klikkpress og produksjonspress er noen av årsakene som kan forklare hvorfor sosiale medier har blitt en foretrukket arena til å innhente nyheter for mange journalister.Bruken av sosiale medier til nyhetsjakt har imidlertid gått ned i de fleste markedene undersøkelsen omfatter. Det kan skyldes at fenomenet falske nyheter har fått fotfeste, noe som preger medienes troverdighet og frykt for å gjengi falske nyheter, mener Daniel Molvær Vázquez, Content & Social Media Manager i Mynewsdesk.Unntaket er Norge hvor bruken av sosiale medier til nyhetsjakt har gått opp, noe som kan skyldes at vi i mindre grad har opplevd alvorlige tilfeller av falske nyheter.80 prosent av de norske journalistene i undersøkelsen uttrykte imidlertid bekymring for Facebooks makt i mediebildet.(©NTB)