Økonom: – Betal uføre for å jobbe

Staten bør betale uføre med restarbeidsevne for å komme seg tilbake i jobb, foreslår økonomiprofessor Magne Mogstad.

Over 323.000 personer i Norge mottok uføretrygd ved utgangen av september, viser tall fra Nav. En norsk økonomiprofessor i USA foreslår at staten blir med på å betale dem som kommer seg helt eller delvis tilbake i jobb, skriver Dagbladet.– Våre undersøkelser viser at flere kommer seg tilbake i arbeid når de samtidig får beholde mer av stønaden, sier Magne Mogstad ved Universitetet i Chicago. En måte det kan gjøres på er å senke skatten for en trygdemottaker som delvis kommer seg i arbeid.– Den trygdede kunne for eksempel få 20 øre i skattelette for hver tjente krone. Da sitter vedkommende igjen med mer av trygda når han eller hun er tilbake i jobb – staten betaler deg for å jobbe, sier Mogstad. Han mener tiltaket ikke vil bli altfor dyrt.– Med et slikt «jobbskattefradrag» får vi flere i jobb, samt lavere offentlige utgifter fordi de som kommer i arbeid, på sikt betaler mer i skatt.Mogstad har sammen med kollega Andreas Ravndal Kostøl skrevet en forskningsrapport som viser at det er en restarbeidsevne hos mange uføre som kan aktiviseres med økonomiske virkemidler.(©NTB)