Foreldrepermisjon og oppsigelsestid

Både arbeidsgivere og ansatte er stadig mer bevisste rundt rettigheter og plikter knyttet til gravide ansatte og foreldrepermisjon. Noen får seg likevel en overraskelse når personen som skal i foreldrepermisjon er i oppsigelsestid.

Bakgrunnen for oppsigelsenDersom arbeidsgiver skal meddele en oppsigelse må det foreligge saklig grunn. Er oppsigelsen begrunnet med fravær knyttet til svangerskap eller foreldrepermisjon, er den ikke saklig. Dette er imidlertid de fleste arbeidsgivere svært bevisste på. Årsak til oppsigelsen eller situasjoner der oppsigelsen bestrides av den ansatte er ikke tema for denne artikkelen.Påbegynt oppsigelsestid stanser i permisjonenNår oppsigelsestiden har startet før vedkommende starter foreldrepermisjonen, løper oppsigelsestiden normalt frem til permisjonen starter. I permisjonstiden stopper imidlertid oppsigelsestiden å løpe. Resten av oppsigelsestiden utsettes og fortsetter å løpe igjen når den ansatte returnerer fra permisjon. Dette kommer av og til overraskende på enten arbeidsgiver eller den ansatte, i noen tilfeller på begge. Som arbeidsgiver er det viktig å være oppmerksom på reglene, slik at man er forberedt på at den ansatte kommer tilbake etter endt permisjon, om enn for en kortere periode. Den ansatte må også være oppmerksom på regelverket, og for eksempel ikke forplikte seg til oppstart hos ny arbeidsgiver rett etter permisjonen, når man har igjen oppsigelsestid hos forrige arbeidsgiver.Dersom det for eksempel kun gjenstår to uker av oppsigelsestiden etter endt permisjon, kan arbeidsgiver og den ansatte avtale at den ansatte fritas for arbeidsplikt den resterende del av oppsigelsestiden, mot lønn. Ønsker den ansatte å starte i nytt arbeid etter permisjonen, kan partene avtale en kortere oppsigelsestid, slik at den ansatte fristilles tidligere, uten lønn.Oppsigelsestid som ikke er påbegynt begynner å løpe etter foreldrepermisjonenStarter oppsigelsestiden å løpe etter at foreldrepermisjonen er påbegynt, er konsekvensen av regelverket at oppsigelsestiden først starter å løpe når vedkommende er tilbake i arbeid.Om en ansatt er i foreldrepermisjon og skal tilbake i arbeid fra 4. april, og en oppsigelse meddeles i permisjonstiden, starter oppsigelsestiden først å løpe fra 1. mai.Artikkelen er skrevet av senioradvokat Benedicte Langford, Bing Hodneland


Les også