Her er de ledige jobbene

- Stillingsmarkedet har vært solid gjennom hele 2017, ifølge jobbanalytiker.

Det ble i desember lyst ut over 14.800 stilliger på FINN.no, en oppgang på 14 prosent sammenlignet med desember 2016, viser nye tall fra FINN jobb.Antall stillinger publisert på FINN for helåret 2017 endte på 203.200, mens det ble lyst ut 184.100 stillinger i 2016, en oppgang på ni prosent.Både offentlig og privat sektor opplevde sterk stillingsvekst i 2017. I privat sektor ble det publisert 167.600 stillinger, en oppgang på 11 prosent. Offentlig sektor utlyste 35.000 stillinger, en vekst på tre prosent.- Som ventet har stillingsmarkedet vært solid gjennom hele 2017. Veksten i oljebransjen er særlig positiv, og vi avslutter året på 2014-nivå. Det er generelt flere ledige jobber, så kampen om talentene blir tøffere fremover, sier jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb, Fredrik Schjold.Bygg- og anleggsbransjen står for flest stillingsutlysninger i desember, og har en stillingsvekst på 12 prosent mot desember 2016. Det har blitt lyst ut 1.527 ledige stillinger innen IT, en økning på 43 prosent flere stillinger mot samme måned i fjor. Innen industri, produksjon og kraft ble det lyst ut 1.331 stillinger i desember, en økning på 40 prosent. Helse og omsorg opplever en nedgang på syv prosent.- Økningen i antall utlyste stillinger innen IT harmonerer godt med digitaliseringen mange bedrifter står overfor. Vi venter økt etterspørsel etter teknologer i 2018, sier Schjold.Blant landsdelene har Vestlandet hatt størst vekst i antall ledige stillinger med 37 prosent i desember 2017. Sørlandet har en økning på 26 prosent, Trønderlag har en vekst på 25 prosentm og Østlandet har en oppgang på syv prosent.- Sør- og vestlandsfylkene, der mye av oljenæringen er etablert, er styrket. Vi ser at både olje- og industribransjen rekrutterer igjen, sier jobbanalytikeren.- De senere årene har vi også sett en god vekst i Nord-Norge, blant annet på grunn av gode tider i sjømat- og reiselivsnæringen, og gode vekstvilkår i prosessindustrien. Våre beregninger kan tyde på at Nord-Norge får en sterkere vekst enn resten av landet i løpet av 2018, avslutter Fredrik Schjold.Bransjene med flest utlyste stillinger i desember 2017

  1. Bygg og anlegg – 2.788 stillinger
  2. IT - 1.527 stillinger
  3. Helse og omsorg - 1.519 stillinger
  4. Industri, produksjon og kraft - 1.331 stillinger


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også