Karrierestopper i oljebransjen

Likestillingsprat kan være en karrierestopper i oljebransjen.

Hvite menn dominerer lederposisjonene i den norske oljesektoren. Vil du opp og frem som kvinne må du passe deg for å snakke om kjønn, skriver forskning.no.- Kvinnene jeg har intervjuet snakker ikke om menn og kvinner, men om ansatte. Dette språket er veldig gjennomført. Siden det ikke er mange kvinner i industrien, blir de opptatt av å nedtone sin rolle som kvinne, sier Marit Aure, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap, UIT Norges arktiske universitet, ifølge nettstedet.Aure har intervjuet en rekke kvinnelige toppledere i tre multinasjonale selskaper i den norske petroleumsindustrien. Når Aure spør kvinnene om hvorfor nettopp de endte som ledere, forteller de om rekrutteringsprosesser bygget på gjennomsiktighet, kjønnsnøytralitet og individuell kompetanse.Aure tolker det kjønnsnøytrale språket de bruker som at de kvinnelige lederne i oljebransjen er nødt til å «avkjønne» seg for ikke å stå i fare for å først og fremst være kvinne, i organisasjonen, skriver forskning.no.