Så mange studenter frykter arbeidsledighet

Tallet kommet fra en undersøkelse gjennomført av Sentio for Universitas og Norsk studentorganisasjon og tilsier at 150.000 studenter frykter at overgangen til arbeidslivet kan bety en overgang til arbeidsledighet. Undersøkelsen er basert på nettintervjuer av et representativt utvalg på 1.001 studenter, skriver Universitas.Ved Universitetet i Oslo svarer 57 prosent «ja» på spørsmålet om de frykter å bli arbeidsledig. Ved Oslo Met, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, svarer 39 prosent det samme.Ingvild Reymert, som jobber med Kandidatundersøkelsen ved NIFU, mener langt færre har grunn til å være bekymret enn det undersøkelsen viser.– Om 50 prosent ikke skulle få jobb ville det vært et stort avvik fra våre tidligere undersøkelser. Hovedfunnet fra våre undersøkelser er at de aller fleste mastergradskandidater er i jobb bare et halvt år etter studiet.Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), har siden 1970-tallet gjennomført Kandidatundersøkelsen, som ser på masterstudenters jobbtilpasning.(©NTB)