Snittlønnen for advokater var i fjor rett i underkant av 900.000 kroner. Gruppens reelle kjøpekraft falt med tre prosent, viser Advokatforeningens lønnsundersøkelse, som er gjennomført av analysefirmaet Kantar TNS.– Den faktiske kjøpekraften for ansattadvokatene har blitt svekket med nesten fem prosent i perioden fra 2011 til 2017, sier Harald Djupvik, som er ansvarlig for undersøkelsen i Kantar TNS, til Advokatbladet.Det er særlig to grupper advokater som opplever svak lønnsutvikling; ansatte advokater og bedriftsadvokater.  Organisasjonsadvokatene holder derimot tritt med inflasjonen.– Vi har tall tilbake fra 2011, og tendensen er helt tydelig: Kjøpekraften er tapt i størrelsesorden fem prosent totalt fra 2011 til 2017, mens bedriftsadvokatene har mistet cirka syv prosent kjøpekraft. I samme periode har kvinneandelen økt med nesten ti prosent. Vi vet at kvinnelige advokater av ulike årsaker har lavere lønn enn mannlige, dette handler ikke om lønn i seg selv, men om hvilken type oppdrag de påtar seg. Dette kan være en indirekte årsak til at lønnene i snitt faller, sier Djupvik.Snittlønnen for advokatene var 898.714 kroner i 2017, ned fra 903.283 kroner året før.Bergen har de best betalte advokatene. Her var snittlønnen 981.042 kroner i fjor, opp hele 12,4 prosent fra 873.001 kroner i 2016.Oslo-advokatene lå på 964.536 kroner, ned fra 1.012.193 kroner året før.