Forbes har laget en liste over åtte ting du aldri bør gjøre mot en medarbeider, gjengitt av
Chef.se.
  1. Bryte løfter
  2. Fortelle ting videre som en medarbeider har fortalt deg i fortrolighet
  3. Be en ansatt om å lyve
  4. Skylde på andre
  5. Stjele andres ideer
  6. Trekke deg tilbake når det er mye å gjøre
  7. Prate stygt om noen
  8. Være for stolt til å be om råd