Forskning: Kvinner motarbeider hverandre i karrieren

Menn som bryter kjønnsnormer belønnes, mens kvinner som gjør det straffes, viser en nyere studie.

En ny amerikansk studie viser at kvinner med maktposisjon motarbeider andre kvinner på arbeidsplassen, skriver chef.se.Ifølge studien oppfører noen kvinner med makt seg dårligere mot andre kvinner på arbeidsplassen enn det de gjør mot menn. Forskerne fant også at en kvinne som oppfører seg dominerende som leder, oftere blir behandlet dårlig av kvinnelige kollegaer. Men om du som mann står for et mykere lederskap, blir det oftere akseptert av menn.