Nytt nettverk for de beste talentene

- Det vi hører fra næringslivet er at de trenger unge og fremtidsrettede medarbeidere som huker av alle boksene, sier Janicke Rasmussen, Dean for Master of Science-programmene på Handelshøyskolen BI.

Arbeidsliv

Handelshøyskolen BI lanserer Master Merit Society, et initiativ for å styrke relasjonene mellom studenter, fag og forskning, næringsliv og alumni, går det frem av en pressemelding. Målet er å løfte frem studenter har utmerket seg faglig eller gjennom frivillige verv, samtidig som samarbeidspartnerne får mulighet til å knytte kontakter med fremtidens ledere.Tikker alle boksene- Det vi hører fra næringslivet er at de trenger unge og fremtidsrettede medarbeidere som huker av alle boksene. Det vil si akademisk sterke studenter med lederskapspotensial og et internasjonalt tankesett, sier Janicke Rasmussen, Dean for Master of Science-programmene på Handelshøyskolen BI.- Men vel så viktig, så etterspørres fremtidens ledere med engasjement for kontinuerlig utvikling og læring. Master Merit Society er en plattform for slike studenter, fortsetter hun.Med seg på laget har BI tre sterke selskapspartnere i Equinor, tidligere Statoil, Gjensidige og Deloitte, som alle mener Master Merits Society er et spennende konsept med gjensidige fordeler.- For at vi som selskap skal lykkes med vår langsiktige strategi, er vi avhengig av at vi får neste generasjon med på reisen. Morgendagens utfordringer krever nye og innovative løsninger, sier Mette-Lene Berger, Manager Attraction and Recruitment i Equinor.Hun legger til at Master Merit Society kan bidra til å synliggjøre karrieremuligheter i Equinor og skape dialog med en attraktiv gruppe studenter, i tillegg til å fylle et gap som går på oppfatningen om selskapet og hva de faktisk gjør.Får en pekepinnGjensidige trekker frem at studentene får innblikk i hva slags kompetanse næringslivet faktisk behøver, mens selskapet får en pekepinn på hvordan kommende generasjon tenker og hva som er viktig for dem, samt en rekrutteringskanal på sikt.- For oss treffer vi en gruppe studenter med en kompetanse og bakgrunn som er viktig for oss både på kort og lang sikt. Denne gruppen er både potensielt våre fremtidige medarbeidere, men også potensielle kunder for fremtiden, sier Siri Conradi Leder for Employer branding og rekruttering i Gjensidige.- Det å kunne inngå et samarbeid med en målgruppe hvor vi både kan teste ut forretningsmessige ideer og samtidig få vist hvordan de kan bruke sin kompetanse hos oss er en unik mulighet og en vinn-vinn situasjon, fortsetter hun.Deloitte er av samme oppfatning.- BI er en viktig utdanningsinstitusjon for Deloitte og studentene derfra er en kritisk kilde til rekruttering for oss, både i dag og i fremtiden, sier Maria Brevik, HR-manager i Deloitte.

handelshøyskolen bi
nettverk
karriere
student
equinor
deloitte
gjensidige
Nyheter
Arbeidsliv