Endringene kommer i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram tirsdag.Regjeringen strammer inn alle mulige skatteordninger for arbeidsfolk, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.– De har tidligere kuttet i pendlertillegg, kostgodtgjørelse, losji og fradrag for dem som bor på brakke. Her tar de andre småordninger for folk som har ulike ulemper i forbindelse med jobb, sier han til NTB.Endringene som foreslås, medfører økte byrder for arbeidsgiver, økt skatt for de ansatte og behov for gjennomgang av interne rutiner og avtaler, oppsummerer HR-selskapet Infotjenester.Ett eksempel er gaver som i dag er skattefrie fordi de har en verdi under 1.000 kroner. Med de nye reglene vil ikke denne grensen kunne benyttes, og alle gaver som ikke er av bagatellmessig verdi, blir skattepliktige for mottakeren, ifølge  økonomirådgiver Espen Øren.Med utgangspunkt i at Norge har omkring 2,6 millioner ansatte, trekker han opp følgende eksempel:– Hvis vi tar et forsiktig anslag og sier at 10 prosent av disse årlig mottar gaver fra kunder og leverandører på 1.000 kroner, vil det bety en økt skattebelastning på minst 114 millioner kroner. sier han.