Her er det jobb å få

Undervisningssektoren opplever kraftig vekst. I tillegg fører olje- og gassnæringen og maritim sektor til at flere ingeniører flytter på seg fremover.

FINN-prognosen for 2018 ser ut til å ende på syv prosent, og mens det vil lyses ut om lag 250.000 stillinger i år, anslås det at antall ledige stillinger kommer til å øke med rundt 9.000 neste halvår. FINN spår også vekst i første kvartal 2019.Mens olje- og gassnæringen har steget med 89 prosent de fem første månedene, har maritim sektor lyst ut 67 prosent flere jobber. Særlig interessant er skole- og undervisningssektoren, der omfanget av utlysninger har vokst med 36 prosent siden jul.- Noe kan nok forklares gjennom generasjonsskifte i sektoren, men mesteparten skyldes lærertetthetsnormen regjeringen har innført, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør i FINN jobb.Ringvold tror at ingeniørene kommer til å være etterspurte fremover. Det samme gjelder for maritim sektor.- Etter at det løsnet for oljenæringen er det mange ingeniører som vender tilbake til sektoren etter et gjesteopphold i andre sektorer, sier Ringvold.Når det gjelder forskjeller mellom landsdelene er det Nordvestlandet som utmerker seg særskilt med 24 prosent vekst. Vestlandet for øvrig har også en god stim av ledige stillinger med 17 prosent vekst. På Agder derimot er veksten minus 0,5 prosent hittil i år.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også