Her er jobbene norske bedrifter sliter med å fylle

Hver fjerde norske arbeidsgiver sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft.

ManpowerGroup har spurt nesten 40.000 arbeidsgivere i 43 land om hvor vanskelig det er å få tak i den arbeidskraften de trenger. Ut fra dette har bemanningsselskapet utarbeidet en liste over de ti vanskeligste stillingene å rekruttere til i Norge akkurat nå.Kraftig økningUndersøkelsen viser at 25 prosent av norske arbeidsgivere sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. I 2016 var tallet 16 prosent.Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge peker på at kompetansemangel foreløpig er mindre utbredt i Norge enn i resten av verden.Men globalt peker trenden mot at det blir stadig vanskeligere å finne kvalifiserte arbeidstakere. På verdensbasis oppgir 45 prosent av arbeidsgiverne at de sliter med dette. I Japan er tallet 89 prosent.– Utviklingen globalt viser at bedriftene selv må utvikle talentene de behøver. Her ligger Norge bakpå, sier Brath.– Kan ta grepI Norge oppgir hver tredje arbeidsgiver at jobbsøkere enten mangler «harde» ferdigheter eller tilstrekkelige «myke» ferdigheter. Digitalisering og nye forretningsmodeller gjør at den riktige balansen mellom tekniske og menneskelige ferdigheter er viktigere enn noen gang, ifølge ManpowerGroup.Bemanningsselskapet peker på fire grep arbeidsgivere kan ta for å lykkes bedre med å få tak i den arbeidskraften de trenger:

  • Investere i å videreutvikle egne ansatte
  • Finne nye veier inn i talentmarkedet eller betale mer
  • Leie kompetanse
  • Hjelpe ansatte opp eller videre til nye roller i eller utenfor organisasjonen
Ti yrker med mangel på arbeidskraft i Norge1) Faglærte (elektrikere, sveisere, mekanikere)2) Teknikere (kvalitetskontrollører, teknisk kyndige)3) Ingeniører (kjemi, elektronikk, mekanikk, sivilingeniører)4) Yrkessjåfører (lastebil, varelevering, bygg og anlegg, kollektiv transport)5) Kontoransatte (prosjektledere, advokater, forskere)6) IT-eksperter (cybersikkerhet, administratorer, teknisk støtte)7) Lærere8) Helsearbeidere (leger, sykepleiere)9) Selgere10) Industri (produksjon, maskinoperatører)(Kilde: ManpowerGroup: Solving the Talent Shortage)(©NTB)


Les også