NTNU tilbyr langt flere plasser - likevel stiger karakterkravene

Høyere poengkrav for å komme inn ved NTNU enn i fjor. Dette til tross for at universitetet tilbyr langt flere studieplasser.

NTNU gir et tilbud om studieplass til 15.943 søkere i år, over 1.300 flere enn i fjor. Samtidig går poenggrensen opp for å komme inn på svært mange studier.– Vi er generelt svært godt fornøyde med årets opptak. Vi tilbyr flere studieplasser enn noen gang før, uten at det går ut over kvaliteten på søkerne, sier prorektor for utdanning Anne Borg ved NTNU.– Tvert imot kreves det gjennomgående flere poeng for å få studieplass hos oss, sier prorektoren. Over 53.000 av landets 142.000 søkere hadde minst ett studium ved NTNU på ønskelisten. Økningen i søkertallene vi så i april gjenspeiler seg nå i høyere opptaksgrenser.Les også: Høyere opptakskrav ved NHHKvinner dominerer enda helsefageneDen totale kvinneandelen ligger nær 52 prosent. NTNU ser at mange fremdeles tar tradisjonelle valg. Kvinner dominerer enda helsefagene. Ingen sykepleiestudier ved NTNU har en kvinneandel under 80 prosent. For medisinstudiet er andelen kvinner nå over 69 prosent.Samtidig ser vi en gledelig utvikling innen teknologiområdet der det satses spesielt på å få flere jenter til å ta utdanning.– I år er flere jenter interessert i IKT og IT-fag. Dette er helt i tråd med satsingen vår for å få flere jenter til å velge disse fagene, sier en fornøyd prorektor Borg.Dette er ikke noe som går av seg selv. Systematiske rekrutteringstiltak over mange år er nødvendig, sier prorektoren.Høyeste poengkravSom vanlig er det noen studier som skiller seg ut når det kommer til poengkrav.Medisin har høyest opptakskrav ved ordinært opptak. Du måtte ha 67,0 poeng for å komme inn i år. Masterstudiet i Industriell økonomi (64,2), profesjonsstudiet i psykologi (64,0) og masterstudiene i nanoteknologi (62,6) og kybernetikk og robotikk (61,1) er det også vrient å komme inn på ved ordinært opptak.For få lærere? Flere høyt kvalifiserte søkere ønsker også å undervise i grunnskolen og på videregående. Generelt er det høyere opptakskrav for de femårige lærerstudiene og lektorutdanningene ved NTNU.– Den siste tiden har det vært en betydelig satsing på rekruttering til lærerutdanningene. Denne har båret frukter, sier prorektor Anne Borg, som gleder seg til å ønske de nye lærerspirene velkommen til NTNU.Satsingen på lærerutdanningene gjelder ikke bare ved NTNU. Her har mange høyere utdanningsinstitusjoner og nasjonale myndigheter tatt et krafttak.