Advokat dømt for karakterjuks

En jurist i 30-årene er dømt til fengsel etter å ha forfalsket vitnemålet sitt.

(Finansavisen:) En jurist i 30-årene er dømt til 60 dagers fengsel etter å ha forfalsket vitnemålet sitt fra Universitetet i Bergen.Med de falske eksamenspapirene søkte han på en rekke jobber. Så i fjor, flere år etter at vitnemålet ble forfalsket, ble han avslørt da han søkte på en stilling i Jotun.Mismatch med karakterkortetEn rekrutterer tok nemlig kontakt med Universitetet i Bergen for rutinemessig kontrollere mannens vitnemål. Da oppdaget man at de opplysningene firmaet hadde mottatt, ikke stemte overens med det universitetet hadde registrert i sine systemer.Dermed var han avslørt.Universitetet politianmeldte ham, og da kom det for en dag at mannen hadde fått en rekke jobber på falske premisser.Fikk jobb i domstolI fjor sommer sendte Domstoladministrasjonen i Trondheim ut en pressemelding hvor de opplyste at de ville politianmelde en person som tidligere hadde fått en stilling som dommerfullmektig med forfalsket vitnemål.Det som ikke var kjent da media omtalte denne anmeldelsen i fjor, er at samme person har fått flere jobber med de falske papirene.Brøt loven flere gangerI en dom fra januar i år, som ikke har vært offentliggjort slik dommer vanligvis blir, kommer det frem at vedkommende har søkt på flere jobber han har fått med karakterer som var bedre enn han selv fikk da han studerte.«Han synes å ha hatt et fast forbrytersk forsett i forhold til å benytte det forfalskede vitnemålet for å skaffe seg egen gevinst i form av attraktive arbeidsforhold», skriver tingretten i dommen.En av stillingene han søkte på var som internadvokat i et selskap som på det tidspunktet var i ferd med å selges fra et norsk børsnotert selskap til en av verdens største aktører innenfor oljeservice industrien.Sterk kritikk fra arbeidsgiverMannen hadde seks år før fått jobb som dommerfullmektig på feil grunnlag, en jobb han hadde i litt over ett år.Et søk i arkiver til lokalavisene i området viser at mange ble dømt av dommerfullmektigen, som selv holdt tett om sitt lovbrudd.- At en person begår straffbare handlinger for å komme inn i en dømmende stilling, er svært alvorlig for tilliten til domstolene. Handlingen viser også at dette er en person uten den nødvendige integritet for å fungere i en dømmende stilling, uttalte direktør for Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke i fjor da det ble besluttet å politianmelde vedkommende.Domstolen kritiserer ham også.«Det er avgjørende betydning at arbeidsgivere kan stole på ektheten av de kompetansebevis som blir fremlagt i en jobbsøknad», skriver tingretten.Kom hjem fra utenlandsoppholdEtter at han var ferdig ved tingretten på Sørlandet flyttet han utenlands i noen år, hvor han jobbet som internadvokat i olje- og gassindustrien for selskaper som er kontrollert av norske interesser.Da han kom hjem igjen til Norge i 2016 søkte han en stilling som advokat i en av landets største bykommuner - og fikk jobben. Ingen i kommunen oppdaget at de ble lurt med falske papirer, og ingen sjekket med universitetet om karakterene stemte.Da han ble avslørt i fjor vår la han alle kort på bordet i møte med politiet.Belønnet med strafferabattI tingretten innrømmet han alt. Aktors påstand var 120 dagers fengsel, men det mente retten var for strengt. 75 dager var en mer passende straff mente dommeren. Siden den tidligere advokaten hadde lagt alle kort på bordet, ble han belønnet med 15 dagers strafferabatt.Har ikke advokatbevilling lengerHan har også brukt de falske papirene for å få godkjent autorisasjon som advokatfullmektig og senere for å få advokatbevilling. Etter at han ble oppdaget er hans advokatbevilling trukket tilbake. Han kan nå bare arbeide som jurist, siden hans originale karakterer fra universitetet kvalifiserer ham til det.Tidlig i sin karriere hadde han trainee-stillinger i to kjente advokatfirmaer på Tjuvholmen i Oslo, og han fikk senere en advokatfullmektigstilling i et av disse firmaene.Andre fikk ikke jobbenI ettertid har Domstoladministrasjonen uttalt at ingen dommer han skrev vil bli kjent ugyldige, fordi han faktisk hadde en kvalifisert utdannelse med sine opprinnelige karakterer. Han er bare dømt for å ha pyntet på dem.Men det fremkommer i dommen at juksingen har gått ut over andre søkere som ikke fikk jobbene fordi han fikk dem på galt grunnlag.Dommen er allerede sonet ferdig med elektronisk fotlenke.Endret navnet sitt før rettssakTidligere i år fikk den dømte mannen i 30-årene tilbud om en jobb i Skretting, som produserer fiskefôr til oppdrettsnæringen.Han holdt tett om dommen for forfalskning av vitnemål, og det har vært vanskelig for Skretting å finne dommen om de hadde søkt på mannens navn. Han skiftet nemlig navn i forkant av at saken skulle opp for retten, og endret det tilbake til sitt opprinnelige navn etter dommen var avsagt og rettskraftig.Mistet ny jobb på dagenKonsernsjefen i Skretting Therese Log Bergjord ante ingen ting om sin nære medarbeiders dom da Finansavisen tok kontakt for å sjekke noen opplysninger.Mannen var blitt ansatt som direktør for etikk og compliance. Dagen etter at Finansavisen var i kontakt med Bergjord, sendte hun følgende tekstmelding:- N.N. har fratrådt sin stilling hos oss etter eget ønske. Utover det har jeg ingen kommentar.Det skal understrekes at han ikke brukte sine forfalskede papirer da han søkte stillingen og fikk den.Finansavisen har vært i kontakt med mannen som er dømt. Han har ikke motsatt seg å snakke med oss om saken og sine beveggrunner for å jukse med karakterene sine, men han ønsker at det ikke skal være noen gjenkjennende trekk av ham i artikkelen skal han bli sitert.


Les også