- Denne rangeringen gir oss viktig benchmarks som gjør oss bedre både internasjonalt og nasjonalt, sier rekord ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand. 
Handelshøyskolen BI endte i år på 37. plass på den årlige Financial Times European Business School Rankings 2018.
BI er dermed beste skole i Norge og fjerde beste i Norden. Hakk i hæl følger konkurrenten NHH fra Bergen på en delt 39. plass.Begge de norske skolene faller dermed fire plasser fra fjoråret. Stor betydning- De 95 mest prestisjefylte utdanningsinstitusjonene i Europa har blitt rangert på listen. Resultatene har stor betydning for vårt internasjonale renommé og for BIs attraktivitet og evne til å rekruttere de beste studentene og faglig og administrativt ansatte, som igjen gjør BI til en attraktiv partner for næringslivsaktører og andre utdanningsinstitusjoner, sier BI-rektoren.Businesskolene er rangert ut fra ulike kriterier knyttet til skolens alumni og data fra BI, som blant annet inkluderer studentenes gjennomsnittslønn etter tre år, antall doktorgradsstudenter, kvinner i stab og styre, samt internasjonalisering, opplyses det.- For våre studenter betyr dette at de gradueres fra en handelshøyskole som har høy anerkjennelse internasjonalt. Det er også en bekreftelse for virksomheter som rekrutterer våre kandidater, at de får den beste kompetansen når de rekrutterer fra BI. Samtidig er vi veldig glad for at både BI og NHH ligger godt plassert blant de 40 beste i Europa. Sammen forvalter vi et felles omdømme for Norge som utdanningsnasjon, sier Henjesand.Best igjenI år som i fjor er det London Business School som som stikker av med seieren foran HEC Paris.Insead i Frankrike og University St. Gallen i Sveits kommer på de neste plassene.Noe overraskende faller fjorårets tredjeplass, spanske IE Business School, helt ned til en 20. plass i år. Stockholm School of Economics er beste nordiske skole på en 25. plass.