Én av fire i sikkerhetsbransjen har opplevd seksuell trakassering

Vel én av fire ansatte i vakt- og sikkerhetsbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb, ifølge en fersk undersøkelse Parat24 har gjennomført.

Over 2.700 ansatte i sju ulike områder som er organisert i Parat, er intervjuet i undersøkelsen om seksuell trakassering på jobb de siste fem årene.Ansatte i politiet, Forsvaret, vakt og sikkerhet, Nav, universitet- og høgskolesektoren, tannhelse og apoteker har svart i undersøkelsen fra Parat.De mest urovekkende tallene kommer fram i bransjen vakt og sikkerhet. Der oppgir 26,6 prosent at de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb de siste fem årene.I politiet svarer 12,2 prosent av de spurte at de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb de siste fem årene. I Forsvaret er tilsvarende andel 8,7 prosent.Ifølge undersøkelsen svarer over 90 prosent av respondentene i flere bransjer nei, eller vet ikke, på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering siste år.Samtidig svarer over 70 prosent i flere bransjer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres hvis ansatte utsettes for seksuell trakassering.(©NTB)