Her er det 23 prosent midlertidig ansatte

Flest midlertidig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen.

23 prosent av de vitenskapelig ansatte ved universitetene i Oslo og Bergen har kun en midlertidig stilling. Andelen i arbeidslivet generelt er ni prosent.Det viser tall hentet fra Statens database for høyere utdanning, samlet av Forskerforbundet, fra høsten 2018.Mens andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet generelt er ni prosent, er andelen dobbelt så høy, 18,3 prosent, blant vitenskapelig ansatte i akademia, og altså klart høyest ved de største universitetene i landet, skriver Klassekampen. Tallet har ligget rundt 18 prosent i hele Erna Solbergs regjerings­periode, selv om Stortinget har vedtatt innstramminger av lovverket for statlig ansatte.Påtroppende leder Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet sier forbundet er både bekymret for de midlertidig ansattes arbeidsvilkår og for rekrutteringen til forskning.– Forskere bruker sine mest produktive år på å bygge kompetanse for å oppnå fast ansettelse. De jobber nær en dag mer i uka enn andre statsansatte, men er i snitt over 40 år før de får tilbud om fast jobb, sier Lind.Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier hun har tro på raske endringer med den nye loven for statsansatte. Hun sier også at den totale midlertidigheten i undervisnings- og forskerstillinger ble redusert med rundt et halvt prosentpoeng fra 2016 til 2017.(©NTB)


Les også