Kjennelsen mot Eirik Jensen

Juryen i Borgarting lagmannsrett avgir sin kjennelse i Jensen/Cappelen-saken. LIVE fra kl. 13:00. Sendingen er over.

Juryen mener Eirik Jensen ikke medvirket til innførsel av store mengder hasj, men har kjent ham skyldig i grov korrupsjon.Jensen er dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.Juryen mener derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.Eirik Jensen selv var veldig preget av stundens alvor da han kom inn i rettssalen som sistemann før dommerne. Han satt foroverbøyd da kjennelsen ble lest opp.Strafferammen: Ti års fengselMens Jensen sto overfor en påstand om lovens strengeste straff – 21 års fengsel – hvis han hadde blitt kjent skyldig etter hele tiltalen, er det nå en strafferamme på ti års fengsel det skal prosederes innenfor hvis kjennelsen blir stående.Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Det er gått seks dager siden juryen trakk seg tilbake for å finne svarene i den historiske straffesaken.Kjennelsen kan bli opphevetUmiddelbart etter at juryen hadde kommet med sin kjennelse, trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere hvorvidt den skal settes til side. Det er uvisst hvor lang tid fagdommerne trenger på å vurdere spørsmålet, men trolig har de på forhånd diskutert seg imellom hvordan de skal forholde seg til forskjellige utfall.– Dette kan ta noe tid, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun og kollegaene trakk seg tilbake.En tydelig alvorspreget Jensen gikk rett ut av salen da retten ble hevet. Sammen med kjæresten gikk han rett på bakrommet han disponerer sammen med forsvarerne sine. Ingen av aktørene ville kommentere kjennelsen.(©NTB)