Nordmenn elsker seminar – lunkne til opplæring

Nordmenn ligger helt i tetsjiktet i Europa over deltakelse på kurs og seminarer, men vi er blant dem som bruker desidert minst tid på selve opplæringen.

Arbeidsliv

Over halvparten av oss – 55 prosent av alle voksne i alderen 25 til 64 år – går på kurs og seminarer i løpet av en tolvmånedersperiode, viser tall fra den europeiske undersøkelsen om voksnes læring som Statistisk sentralbyrå (SSB) formidler.Dermed er vi helt i Europa-toppen. Bare Sverige, Østerrike, Nederland og Sveits hadde større andel deltakere i tolvmånedersperioden. Norske bedrifter har dessuten nest størst andel i Europa over foretak som tilbyr opplæring.Fire av fem – 81 prosent – av alle som fikk ikke-formell opplæring, deltok i betalt arbeidstid.Det er ikke dermed sagt at nordmenn og norske arbeidstakere er spesielt kunnskapshungrige eller kompetansejagende. Vi ligger nemlig i det nedre sjiktet i Europa når tallene sorteres etter hvor mye tid vi bruker på opplæring – i gjennomsnitt 50 timer.Tidsbruken her til lands er betydelig lavere enn for eksempel i Østerrike, Sveits og Sverige, som har omtrent like høy andel deltakere i opplæring som i Norge.(©NTB)

seminar
opplæring
Nyheter
Arbeidsliv