Slik får du småbedriften din til å vokse

Frode Solberg, Høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring skriver i BI Business Review at mange små bedrifter sliter med å vokse. Han har syv råd som kan få små- og mellomstore bedrifter til å vokse seg større.Syv råd:1. Spesialiser deg. Bli tydelig på nisjen bedriften skal være god i.2. Ta i bruk digitale løsninger. Omgi deg med kompetente ressurser. Digitale løsninger gjør at du sparer tid og kostnader. 3. Sett av tid til å utvikle bedriften. Hvis lederen alltid må bruke tiden på å løse problemer, får de ikke tid til å se det store bildet og utvikle virksomheten.4. Skaff deg ny kunnskap. Lederen er ofte flaskehalsen i forhold til utvikling. Ledere må også på kurs.5. Bruk styret til å skaffe «rimelige og lønnsomme» eksperter. I mange mindre bedrifter består styret av ektefelle og venner. Endre dette slik at styremedlemmene tilfører bedriften ny og kritisk viktig kompetanse.6. Samarbeid med andre. Da kan det spares mye penger - og/eller øke lønnsomheten. Bygg lokale nettverk ut i fra den etablerte tenkning og forståelse rundt klyngetenkning. 7. Sørg for riktig styring og kontroll. Mange går konkurs fordi de fokuserer på omsetning fremfor risiko og resultat. Det må utvikles rutiner og prosesser som «matcher» bedriftens behov for styring og kontroll.