Holder ikke for å sitte trygt i jobben

Mange års erfaring i en bedrift holder ikke for å sitte trygt.

Krevende økonomiske tider kan føre til at en virksomhet benytter muligheten til å se på bedriftens sammensetning. Bedriften kan også se seg tjent med en annen organisering og har behov for å endre satsingsområder for å styrke og bedre markedsposisjonen.Spørsmålet blir hvilke ansatte som anses som mest verdifulle for innovasjon og utvikling når en ny organisering skal settes.Høyesterett har ifølge en pressemelding fra Econa akkurat behandlet en sak der konklusjonen ble at ansiennitet kan skyves til side for riktig kompetanse ved valg av hvilke ansatte som får fortsette videre i bedriften.Hvem kan sies opp?Et vilkår for å kunne gå til oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, er ifølge Christopher Viland, advokat i Econa at oppsigelsen er begrunnet saklig. Utover kravet til saklighet gir arbeidsmiljøloven lite veiledning i hva som faktisk ligger i dette vurderingstemaet. Det er derfor av stor verdi å se hen til domstolenes praksis for å ikke trå feil.Vanlige kriterier for å peke ut hvilke ansatte som kan sies opp er ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold. Hvordan disse kriteriene skal vektes mot hverandre, beror på en konkret vurdering der det også må tas hensyn til hva som er regulert i tariffavtaler.Dersom det ikke foreligger tariffavtale, er utgangspunktet at det er fritt opp til arbeidsgiver å vurdere kriteriene som skal vektlegges når overtallige skal utpekes, heter det. En saklig vurdering ligge i bunn, ifølge Viland.Kompetanse skal gjeldeEcona representerer medlemmer med høy kompetanse og mener som følge av dette at kompetanse skal være det utslagsgivende kriteriet ved omorganisering. Spesielt der bedriften er i en vanskelig økonomisk situasjon, er det viktig å hegne om kompetanse for å sikre videre utvikling og drift, går det frem av meldingen.- Det er viktig at du holder deg faglig oppdatert for å møte kravene til omstilling og kompetanse i arbeidslivet, sier Viland.