Norske ledere mener de er blitt mer autoritære

Arbeidstakeres innflytelse blir stadig mer innskrenket, og arbeidslivet går i en mer autoritær retning, ifølge Norsk Ledelsesbarometer.

48 prosent av deltakerne i undersøkelsen mener arbeidslivet utvikler seg i en autoritær retning. 18 prosent mener utviklingen går i en demokratisk retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.Forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, er bekymret over utviklingen.– Det blir en stadig tøffere og mer kontrollerende hverdag på norske arbeidsplasser over hele landet, sier Ingvartsen i en pressemelding.Om lag 2.000 ledere og mellomledere deltok i undersøkelsen, som er gjennomført av forskere ved Oslo Met.Fra 2008 til 2018 har innflytelsen respondentene opplever å ha over egen arbeidssituasjon, sunket med 10 prosent.Aller mest autoritært er det i olje- og gassektoren. Dette har sammenheng med oljeprisfallet i 2014, ifølge en av forskerne bak undersøkelsen, Eivind Falkum ved Oslo Met.– Barometeret vi gjennomførte i 2015 avslørte hvordan oljeprisfallet utløste en umiddelbar oppsamling av makt i de aller øverste ledelsesleddene i disse bedriftene. Selv etter at inntektene og veksten har vendt tilbake til bransjen, har disse ledelsesmodellene i stor grad overlevd, sier han.(©NTB)