Syv råd for å lykkes som leder

Der større virksomheter fordeler lederoppgavene på flere personer, må småbedriftslederen selv håndtere hele spennet av oppgaver.

Foto: Scanpix

Ledere i småbedrifter har typisk gått fra å være en dyktig fagperson til rollen som ren leder. Mange av småbedriftslederne mangler erfaring og kompetanse i ledelse. Det bekreftes i en fersk undersøkelse blant 220 ledere i små og mellomstore bedrifter fra hele landet, skriver Frode Solberg, Høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI i BI Business Review.For å oppnå suksess som leder, må du anerkjenne ledelse som et eget kompetansefelt.Syv råd for ledere i mindre virksomheter:1. Sett sammen et styre som dekker den kompetanse du ikke har og som bedriften trenger for å utvikle seg2. Vurder om du er riktig leder sammen med styret3. Bruk styret som en lederutviklingsressurs for deg4. Invester tid og ressurser i å utvikle ditt nettverk5. Styrk dine kunnskaper på kritiske områder som for eksempel ledelse, strategi, og digitalisering6. Ta i bruk dine ansatte og deleger ansvar og myndighet til medarbeiderne dine7. Når du skal rekruttere, tenk på fremtidige behov og ikke kortsiktig på «å slukke en brann»


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker