Lar studenter gjøre hele jobben

Konsulentteamet som har gjort en utviklingsjobb for selskapet #Shes­GotThis, er i virkeligheten fire studenter som skriver bacheloroppgave.

Arbeidsliv

(Finansavisen): Ikke alle som gjør konsulent­oppdrag for Netcompanys klienter er konsulenter, en rekke av dem er faktisk studenter.I år utvikler tre studentgrupper hvert sitt produkt for hver sin kunde, og skriver sin bachelor­oppgave om dette.Lars Ree, Elise Haram Vannes, Aleksander Helgaker og Miina Elisabeth Lervik, alle IT-studenter ved Oslo Metropolitan University (OsloMet), har i et drøyt halvår jobbet med å utvikle et produkt som vurderer likestillingssituasjonen i bedrifter. Kunden deres er #ShesGotThis, et oppstartsselskap som ledes av Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes.Fra start til slutt– Men hvorfor bruke studenter til noe slikt?– Denne ordningen passer spesielt godt for bedrifter som har enkeltstående ideer som de ønsker å teste ut, sier Christoffer Daae-Qvale, partner i Netcompany.– Hensikten er at studentene får oppleve alle sidene ved å jobbe i et prosjekt, også å forholde seg til klientene og levere et sluttprodukt. Tanken er at de skal få så mye eierskap i prosjektet som mulig, sier han.– For kundene er fordelen at det er rimeligere, og at de får veldig engasjerte folk til å jobbe med prosjektet. Studentene lærer mye om utvikling i praksis, og hvordan det er å jobbe som konsulent. For oss i Netcompany er det nyttig å komme i tett kontakt med potensielle kandidater vi kan rekruttere, sier Daae-Qvale.Klare meninger– Det som har vært så fantastisk med å jobbe med disse studentene, er at de har vært så fleksible i måten å jobbe på, sier Isabelle Ringnes.De to gründerne har hatt klare meninger om hvordan produktet skulle bli.– Vi er et oppstartsselskap, og da er det nødvendig å jobbe veldig agilt, og hele tiden teste ting og skalere i riktig tempo. Studentene har vært veldig flinke til å tøyle oss, og å levere solide løsninger på det vi har bestemt at er den viktigste funksjonaliteten.Sunde og Ringnes hadde allerede utviklet en betaversjon av produktet før de kom til Netcompany.– Men studentene har tatt noen kreative og kloke valg underveis, som har gjort at løsningen er langt mer brukervennlig i dag enn den var da vi kom, sier Ringnes.– Det at vi har kunnet være med på å påvirke løsningen i så stor grad, har vært noe av det morsomste, sier Miina Elisabeth Lervik.Veiledning– Nettopp dette samspillet er nødvendig for å lykkes med utviklingen av en IT-løsning, påpeker Daae-Qvale.Når det har oppstått problemer underveis, har studentene fått veiledning av faste konsulenter i Netcompany.Studentene selv opplever at det er forskjeller mellom å utføre et konsulentoppdrag og studieoppgaver.– Vi har blant annet lært veldig mye om prosessene som er rundt kodedelen, for eksempel forberedelser og strategi, sier Lars Ree.– Dessuten har vi her brukt en teknologi som er veldig inn, mens mye av det vi bruker på studiet er mer gammeldags.– Jeg tror jeg lærte mer de første to ukene her enn jeg gjorde på et helt studiesemester, sier Aleksander Helgaker.RekrutteringNetcompany har hatt sitt bachelor­program siden 2009.– De unge nyutdannede er kjempeflinke, men de trenger veiledning til å komme raskere ut i arbeidsmarkedet, sier Christoffer Daae-Qvale.Selv håper han at ordningen kan føre til at Netcompany klarer å kapre en andel av de nyutdannede kandidatene.– Vi er helt avhengig av å rekruttere talentene som er der ute, sier Ingrid Maude, som er leder for studentprogrammet i Netcompany.For kampen om studentene er knallhard.– IT-bedrifter som ikke melder seg på konkurransen om studentenes oppmerksomhet må ha flaks hvis de skal klare å ansette noen, sier Daae-Qvale.Målet er derfor å friste flest mulig av dem.– For mange kan det oppleves som litt ullent hva en konsulent faktisk driver med, derfor har vi villet vise det i praksis, med en reell kunde, sier Maude .To har takket jaMen Netcompany har også andre tiltak som skal friste flere til å søke jobb, blant annet sommerprogram for masterstudenter.– Dessuten har vi har inngått en hovedsamarbeidsavtale med Abakus, linjeforeningen for studenter på Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi på NTNU, sier Ingrid Kjöllerström, HR-sjef i Netcompany.– Her arrangerer vi blant annet kurs, vi har kjørt en casekonkurranse, og vi satser på ulike tilbud til studentene, både på karrieredager og ellers i året, sier Ingrid Kjöllerström, HR-sjef i Netcompany.Og to av de fire studentene som har jobbet med dette prosjektet har takket ja til en jobb i Netcompany, mens de to andre allerede hadde takket ja til andre oppdrag.

netcompany
studenter
isabelle ringnes
Nyheter
Arbeidsliv