Her vet alle ansatte hva alle tjener

Sjefen slipper heller ikke unna.

- Med åpen lønnsmodell blir lønn mer en hygienefaktor enn en motivasjonsfaktor. Jeg har større tro på at ansatte drives av indre enn ytre motivasjon, sier Jahn Arne Johnsen til DN.Han er daglig leder for teknologi- og designkonsulentselskapet Blank, som siden de startet opp i 2015 har vokst til 40 ansatte. Estimert omsetning for 2019 er ifølge avisen 51 millioner kroner, og beregnet overskudd etter bonus er 6,1 millioner.Ideen til åpen lønnsmodell kom etter at Johnsen og hans kolleger hadde erfart at det var lite åpenhet rundt lønn i bransjen, og at dette skapte en del usikkerhet rundt om man hadde «riktig» lønn. På selskapets interne filområde ligger ifølge DN en oppdatert liste med navn på alle ansatte, stillingsbetegnelse, erfaring og hver enkelts fastlønn. Den har alle på huset tilgang til.- (..) Alle vet hva jeg har i fastlønn også. Og det morsomme er at de ansatte er så åpne rundt lønn at de åpent diskuterer på vår interne chattekanal hva daglig leder egentlig fortjener i lønn. Jeg tror ikke det er slik i mange andre bedrifter, sier han, ifølge avisen.


Les også