Her vil «ingen» økonomistudenter jobbe

Kun fem prosent av økonomistudentene vil jobbe i kommunal forvaltning, viser Econas siste studentundersøkelse. - Det er en bekymring jeg har hatt i flere år. 

Kun fem prosent av økonomistudentene vil jobbe i kommunal forvaltning, viser Econas siste studentundersøkelse.Mens offentlig sektor kommer nederst på listen over hva hva ferske økonomistudenter vil jobbe med, troner konsulentbransjen på toppen sammen med bank og finans.I tillegg er forsikring og økonomistyring områder som er attraktive, viser undersøkelsen. - Det er en bekymring jeg har hatt i flere år, at kommunal sektor ikke greier å tiltrekke seg høyt utdannede økonomer, sier Maria Østerhus Lobo, leder av avdeling for fag og samfunnskontakt i Econa.For å få det til må det gjøres noe med rekrutteringen og lønnsnivået, sier hun og mener at sektoren burde gjøre en større innsats for å tiltrekke seg høyt utdannede økonomer. PPå tross av at startlønnen i offentlig og privat sektor er relativt lik, så er lønns- og karriereutviklingen i privat sektor mye brattere, mener Lobo. - Når tallene viser at få vil jobbe i offentlig sektor, står det i kontrast til det faktum at mange ender opp her etter endt studie. Samtidig burde det være en attraktiv sektor fordi den favner flere ulike arbeidsoppgaver og det er mange utviklingsmuligheter. Det er også en sektor med trygge og stabile ansettelsesforhold, som flere burde anse som et attraktivt sted å jobbe. - Spørsmålet er om offentlig sektor taper kampen om de beste studentene til privat sektor? Og hvilke konsekvenser kan det få for en effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og god økonomistyring for AS Norge, sier Østerhus Lobo. I underkant av 600 studenter deltok i Econas studentundersøkelse, som gjennomføres hvert år.