Ekstraregning på 130 millioner for oppdrettsanlegg

Et oppdrettsanlegg ved Fredrikstad ble mye dyrere enn planlagt. Nå krangler svenske, danske og norske firmaer om regningen på 130 millioner kroner.

SYV UKER I RETTEN: Johnny Johansen i advokatfirmaet Haavind har saken for den danske entreprenøren Gråkjær AS. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

Fredrikstad ligger ved utløpet av Glomma, og her er det oppdrett av laks i svære tanker på land, som Fredrikstad Seafoods står bak.

Nå møtes en norsk fiskeoppdretter, en svensk tekniker og en dansk entreprenør i retten – i hele syv uker, skriver tu.no.

De kaller det en byggeskandale.

130 millioner kroner

Tvisten omfatter i virkeligheten enda mer enn de 100 millioner kronene, som man først antok at striden sto om.

Byggherren, Fredrikstad Seafoods, krever nå erstatning og tilbakebetaling på drøye 130 millioner kroner fra entreprenøren Gråkjær.

Saken er oppe i Fredrikstad tingrett, som for anledningen leier lokaler i Oslo.

Gråkjær mener på sin side å ha et krav mot byggherren på drøye 30 millioner kroner, så avstanden mellom partene er rundt 160 millioner kroner.

ETT ÅR FORSINKET: Oppdrettsanlegget i Fredrikstad er landbasert. Bildet ble tatt før det kom laks. Foto: Harrieth Lundberg, kyst.no

Ett år etter skjemaet

Anlegget i Fredrikstad skal angivelig være Norges første landbaserte «spisefisk»-anlegg for laks. Det ble innviet i februar i år, nesten ett år forsinket, på grunn av feil under byggingen.

Nå har Fredrikstad Seafoods, som er byggherre, saksøkt de to andre firmaene – og forsikringsselskapet If.

Fredrikstad Seafoods er representert ved advokatfirmaet Kluge, med blant annet advokat Espen Nyland.

Entreprenøren Gråkjær bruker advokatfirmaet Haavind, med advokat Johnny Johansen.

Det siste firmaet, Inhouse Tech, er geoteknisk ingeniør og rådgiver for byggherren. I retten er de representert ved advokatfirma Føyen Torkildsen og Heikki Giverholt.

Forsinkelser

Uenigheten gjelder oppføringen av det landbaserte oppdrettsanlegget for laks på Øra industriområde i Fredrikstad. Grunnforholdene på byggetomten var krevende, og dette førte til store kostnader og forsinkelser i byggearbeidene.

Partene er uenige om hvem som skal betale regningen for dette.

Grunnen der anlegget skulle være, var ikke godt nok klargjort. Blant annet måtte det legges en heldekkende armert bunnplate.

Tidlig ute

Anlegget består av to ytre ringer med skillevegger, som fylles med vann. I midten er det et biofilter, som renser vannet.

Anlegget resirkulerer mye av vannet det henter fra Glomma.

Fredrikstad Seafoods er datterselskap av Nordic Aquafarms, som driver landbasert oppdrett i Sverige og Danmark også.

landbasert oppdrett
oppdrett
rettssak
laks
startsidenpromo
Nyheter
Jus