Skal fly mindre og lunsjrester blir overtidsmat

Codex Advokat forplikter seg å være klimanøytrale, og det er ikke for markedsføringens del, bedyrer sjefen selv. Han tror gevinsten er mer engasjerte, unge advokater.

Advokat Per B. Wright og daglig leder Anders Faanes i Codex Advokat, har blitt godtkjent som klimanøytrale av en FN-sekretariat som gir slike sertifiseringer. Foto: Linn Kristine Byre Johansen
Jus

De serverer lunsjrester som overtidsmat, bruker nettmøter i stedet for fly og sponser solkraftverk i India. Resultatet er god klimasamvittighet og ivrige kolleger.

– På verdensbasis er det ingenting det snakkes mer om enn klima og miljø. Utfordringene som er knyttet til det, griper inn i alt, sier Anders Faanes.

Han er daglig leder i Codex Advokat, som nå har skrevet under på «Climate Neutral Now»-et program laget av FNs klimaendringssekretariat UNFCCC.

– Vi er utrolig stolte. Codex er det første advokatfirmaet i verden som er godkjent som klimanøytralt under denne ordningen, sier Faanes.

Solkraft i India

Han kobler det til et annet viktig mål for Codex Advokat: Å bli kvitt distansen mellom advokatbransjen og folk flest, som gjør at de fleste helst vil unngå å oppsøke advokat.

– Vi må delta. Vi kan ikke bli oppfattet som bare en bransje som sitter og tjener penger uten å ta stilling, erklærer han.

Det Codex i praksis har gjort, er å skrive under på en avtale hvor de redegjør for hva firmaet gjør. Siden de fikk tilbake en godkjenning fra UNFCCC, betyr det at driver klimanøytralt.

I tillegg til å gjøre mest mulig for å få ned klimautslippene i det daglige, bidrar Codex også med penger til et solkraftverk i India som produserer ren energi, og som skaper arbeidsplasser.

Klimagruppe

Selve godkjenningen og solenergistøtten koster bare noen titusener. Det som derimot koster, er de interne klimatiltakene, og ikke minst arbeidstimene som mange av advokatene bruker.

De ekstrautgiftene har aldri styret eller ledelsen vært i tvil om at det er riktig å bruke, ifølge Faanes.

– Vi synes det er en plikt å bidra med det lille vi kan, og det er ingen hemmelighet at dette er en bransje som definitivt har råd til å bidra, sier han.

Per B. Wright leder klimagruppen i Codex.

– Vi som sitter her er advokater, ikke eksperter. Vi lærer av og lytter til FN, sier han.

Ikke markedsføring

Faanes og Wright understreker at de ikke skal være klimanøytrale for markedsføringseffektens skyld. De vil heller prøve å få med flere på klimadugnaden enn å skryte av seg selv.

Men på ett område ser Codex at firmaet drar fordeler av klimasatsingen: Den motiverer de ansatte og gjør dem stoltere.

– Det har vært en veldig entusiasme internt i firmaet for dette prosjektet, sier Wright.

– Vi har en snittalder i selskapet på litt under 35 år. Unge mennesker er enda mer opptatt av klimaet. Dette er rett og slett personalpolitikk, sier Faanes.

Han mener bransjen har vært veldig redd for å ta standpunkt.

– Men dette kan det umulig være vanskelig å ta standpunkt til, sier han.

Reiser mindre

Rent praktisk har Codex nettopp byttet til større lokaler. Da valgte firmaet kontorer rett over Stortinget T-banestasjon. Det er et knutepunkt i Oslo, og dermed er det enklere å reise miljøvennlig, både for ansatte og klienter. Sykkelparkering med lås og vaskebalje hører også med.

Kontorene er tilrettelagt for videokonferanser, slik at det blir færre flyturer. Når det blir overtidsjobbing, er overtidsmaten den samme som ble servert til lunsj. Det skal ikke kastes mat. Kantinen bruker papp og ikke plast, det kildesorteres, og minst mulig skal skrives ut på papir.

– Dette er egentlig bare starten. Vi er på jakt etter gode ideer hele tiden. Gruppen som har ansvaret internt, jobber kontinuerlig med nye ting vi kan gjøre, forteller Wright.

Foreløpig har ikke Codex latt klimasatsingen påvirke rådene som kundene får.

– Det er et godt innspill. Vi har ikke noen helt tydelig strategi ennå på hvordan vi bruker miljøbiten, bortsett fra at vi gjør det tydelig og klart for dem at dette er noe vi jobber med. Men vi driver en rådgivningsvirksomhet. Når vi vet hvilken påvirkning klimaspørsmålet har på alt mulig, så er dette sannsynligvis noe vi vil ha fokus på inn i fremtiden, sier Faanes.

Vi synes det er en plikt å bidra med det lille vi kan
Anders Faanes
klima
codex advokat
anders faanes
per b. wright
unfccc
fn
Nyheter
Jus