Grette-partner saksøkt for 33 millioner

Peab fikk ikke oppgjør etter en erstatningsutbetaling fra Oslo kommune, og har saksøkt advokat Harald Fosse som i stedet utbetalte millionene til egen klient.

SAKSØKT: Advokat og partner Harald Fosse i Advokatfirmaet Grette overførte vel 26 millioner kroner til en klient, enda han visste at et datterselskap av Peab hadde pant i midlene til klienten. Foto: OLIVER ORSKAUG
Jus

I fjor høst overførte Oslo kommune vel 52 millioner kroner til en klientkonto hos Advokatfirmaet Grette. Utbetalingen skulle dekke en erstatning selskapet Atlant Entreprenør ble tilkjent i juni i fjor, etter en tvist med kommunen om oppgjør knyttet til byggingen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika.

Harald Fosse, som er partner i advokatfirmaet Grette, var entreprenørens advokat i saken mot kommunen. Han fikk dermed også jobben med å fordele til ulike mottakere, den solide erstatningssummen kommunen overførte til advokatfirmaets klientkonto.

Men i ettertid har det oppstått en tvist om fordelingen av de vel 52 millionene, en uenighet som nå ender i retten, ikke bare gjennom ett søksmål, men to.

Krever penger etter forlik

Det Peab-eide selskapet Grunnarbeid Lysaker mener de hadde krav på 33,6 millioner kroner av erstatningen, pluss moms.

Selskapet var en underleverandør til Atlant Entreprenør i forbindelse med bibliotekutbyggingen, men de fikk aldri fullt oppgjør for sitt arbeid fra entreprenøren.

For å unngå rettssak, inngikk Atlant Entreprenør i 2016 et forlik med Grunnarbeid Lysaker, som slo fast at underleverandøren fikk pant i og oppgjør fra en eventuell erstatningsutbetaling fra Oslo kommune

Advokat Harald Fosse i Grette visste utmerket godt om forliket, da han selv var med på å forhandle det frem. Gjennom en notifikasjon ble også Oslo kommune orientert om forliket og pantet som var knyttet til en eventuell erstatningsutbetaling.

Fikk aldri betaling

Så i fjor, da det ble klart at kommunen måtte betale Atlant Entreprenør erstatning, antok Grunnarbeid Lysaker at de skulle få pengene sine. Men da tok de feil.

For etter at kommunen overførte hele erstatningssummen til klientkontoen, gjorde advokat Fosse først opp en regning på seks millioner kroner for Atlant Entreprenørs saksomkostninger til Grette.

KOSTBART HULL: Fordeling av en erstatningsutbetaling på 52 millioner kroner etter en rettstvist om grunnarbeidene for hovedbiblioteket i Oslo, har nå endt opp som søksmål om 33 millioner kroner mot advokatfirmaet Grette, en av deres advokater, forsikringsselskapet AIG og Oslo kommune. Foto: NTB SCANPIX

Deretter overførte han 18 millioner kroner til et selskap som heter Therium. De finansierte søksmålet mot kommunen, og var lovet et på forhånd fastsatt honorar om kommunen måtte betale erstatning.

Siden Grunnarbeid Lysaker i forliket hadde godtatt at Grette og Therium skulle få sine penger først, forventet de derfor å være neste i rekken som skulle få betalt. Men noen penger kom ikke.

I stedet overførte advokat Fosse resten av erstatningssummen, totalt 26,4 millioner kroner til Atlant Entreprenør.

Tok arrest i alle verdier

Allerede dagen etter at pengene sto på konto, den 10. oktober i fjor, begynte entreprenøren å betale en rekke kreditorer penger de skyldte, men ikke Grunnarbeid Lysaker.

Da de oppdaget dette, gikk de rettens vei og sikret seg arrest i alle bankkontoer og verdier i entreprenørselskapet. Foruten utstyr og eiendom, sto det vel 15 millioner kroner igjen på entreprenørens driftskonto i DNB.

Siden selskapet var satt i sjakk som følge av arresten, begjærte Atlant Entreprenør oppbud og gikk konkurs like før julaften i fjor.

Bostyrer Knut Skagen i advokatfirmaet Thomassen Skagen har fått jobben med å rydde opp, og få inn så mye som mulig av verdier til kreditorene. De er det mange av, og så langt er det fremmet krav på totalt 89 millioner kroner. DNB som har beste prioritet i boet, ser ut til å få full dekning.

Deretter er Grunnarbeid Lysaker, som har fremmet det høyeste kravet, neste i prioritetsrekkefølgen.

Flere rettsprosesser

Fordi selskapet mener de skulle fått penger fra erstatningsutbetalingen, har de også saksøkt Oslo kommune og bedt dem betale. 

De viser til at pantet var kjent gjennom notifikasjonen om forliksavtalen som ble sendt kommunen.

Saken skal opp for retten i slutten av oktober, men Oslo kommune bestrider at det er grunnlag for kravet Grunnarbeid Lysaker har fremsatt.

Advokat Henrik Shetelig hos Kommuneadvokaten i Oslo uttaler til Finansavisen at betalingen til klientkontoen hos Grette hadde frigjørende virkning.

Risikerer dobbel betaling

Skulle kommunen tape rettssaken, risikerer de å måtte betale inntil 33,6 millioner kroner av den opprinnelige erstatningssummen på vel 52 millioner, én gang til.

Det vil ikke kommunen akseptere, og Shetelig opplyser at kommunen derfor har prosessvarslet at de vil søke regress av Grette og deres partner, advokat Fosse personlig.

Med andre ord må advokatfirmaet ikke bare svare for et søksmål fra Grunnarbeid Lysaker, men kanskje også Oslo kommune, om de må betale deler av erstatningsbeløpet for andre gang.

– Jeg kan bekrefte at Grette er saksøkt av Grunnarbeid Lysaker i forbindelse med håndteringen av en erstatningsutbetaling fra Oslo kommune, sier advokatfirmaets ledende partner, Jacob S. Bjønness-Jacobsen.

– Har dere noen kommentar til påstandene fra saksøker?

– Vi fikk nylig vite om stevningen og har foreløpig ikke levert et tilsvar til motparten. Vi vil derfor ikke kommentere stevningen ytterligere nå, sier han.

Taus om konflikten

Grettes advokater er forsikret gjennom AIG, og forsikringsselskapet er også omfattet av søksmålet.

SAKSØKER FIRE AKTØRER: Kommunikasjonsjef Stine Gabrielsen i Peab ønsker ikke å kommentere de mange pågående rettsprosessene de er involvert i. Foto: Peab

Det er Peab som eier selskapet som står bak søksmålene.

– Vi bekrefter at stevningen mot Grette, Fosse og AIG har sammenheng med rettssaken mellom Grunnarbeid Lysaker og Oslo kommune, men utover det ønsker vi ikke å kommentere ytterligere detaljer. Vi er opptatt av en ryddig prosess, og forholder oss til at sakene nå skal gå sin gang i rettsapparatet, sier kommunikasjonsjef Stine Gabrielsen i Peab.

grette
harald fosse
therium
oslo kommune
jacob s. bjønness-jacobsen
peab
stine gabrielsen
atlant entreprenør
henrik shetelig
grunnarbeid lysaker
knut skagen
konkurs
Nyheter
Jus