NRK: Jørn Sigurd Maurud blir ny riksadvokat

Jørn Sigurd Maurud blir utnevnt til ny riksadvokat i statsråd fredag, erfarer NRK. Han overtar etter Tor-Aksel Busch.

BLIR NY RIKSADVOKAT: Jørn Sigurd Maurud. Foto: NTB scanpix

Maurud har vært førstestatsadvokat og embetsleder for Oslo statsadvokatembeter siden 2010.

Han blir den 13. riksadvokaten i Norge etter at embetet ble opprettet i 1887.

Maurud var blant annet aktor i Orderud-saken tidlig på 2000-tallet. Rettssaken startet 18. april 2001 og varte i ni uker i Nes herredsrett.

Saken ble anket til Eidsivating lagmannsrett. Også da var Maurud aktor. Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel for medvirkning til trippeldrapet på Kristian og Marie Orderud og Anne Orderud Paust.

Tor-Aksel Busch har hatt jobben som riksadvokat siden 1. september 1997 og valgte selv å gå av. Han fyller 70 år i 2020.

– Jeg orker ikke å sitte de siste fem månedene hvor alle venter på at jeg skal gå av, så jeg prøver nå, litt fattigslig vil noen kanskje mene, å gripe regien selv, sa Busch til Rett24 i mai.

Busch er den som har sittet lengst i jobben.