Christen Sveaas tapte langvarig krangel om Stangeskovene i lagmannsretten

Milliardær Christen Sveaas fikk ikke medhold i at aksjer i det 120 år gamle skogselskapet Stangeskovene ble solgt til underpris og derfor burde overføres til ham.

LANGVARIG KRANGEL: Christen Sveaas kjøpte sine første aksjer i Stangeskovene på begynnelsen av 1980-tallet. Foto: Foto: Eivind Yggeseth
Jus

«Vi er skuffet over at lagmannsretten ikke har reversert salgene», skriver advokat Anders Ryssdal, som representerer Christen Sveaas, i en epost til Finansavisen.

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett går det frem at Sveaas ikke vinner frem med sitt krav om å få overført 133 aksjer i Stangeskovene. Lagmannsretten mener aksjesalget ikke strider mot avtaleloven, og at aksjene ikke er solgt til underpris.

Dermed opprettholdes dommen fra Oslo tingrett, som ble avsagt høsten 2017, der Sveaas også gikk på et tap.

Familieaffære

Investeringen i det 120 år gamle skogselskapet Stangeskovene har vært en kranglete affære for milliardæren. Han startet oppkjøpene på begynnelsen av 1980-tallet, og eier i dag like over 28 prosent av selskapet.

Etterkommere av grunnlegger Niels Anker Stang og Andvord-familien eier de resterende aksjene i Stangeskovene, som blant annet har fire byggevare- og trelastutsalg samt en av landets største private skogeiendommer med sagbruk og høvleri.

Og det er nettopp arvingenes rett til å holde eierskapet innen familien som har vært stridens kjerne, gjennom en rekke rettssaker.

Den siste saken i rekken gjelder aksjeavtaler som familien Anker og familien Dahl inngikk med Niels Thomas og Per Burchardt i henholdsvis 1988 og 1990. Sveaas mener aksjene ble solgt til feil personer på feil premisser og til feil pris. Selgerne skal ha overdratt sine krav til Sveaas for å få prøvet saken.

Fikk erstatning

Familien Burchardt har vært blant de største eierne i Stangeskovene, med representanter i styret fra 1960 til 2016. Advokat Alex Borch, som representerer Burchardt, besvarte ikke Finansavisens henvendelse tirsdag.

Hva som skjer videre fra Sveaas’ side, er foreløpig uvisst, men advokat Ryssdal informerer om at de vil studere dommen grundig før de vurderer en eventuell anke.

«I vel 30 år fikk utvalgte familiemedlemmer kjøpe aksjer billig, og denne ordningen er stemplet som rettsstridig i flere tidligere dommer. Sveaas er blant annet tilkjent erstatning fordi han ble holdt utenfor aksjeomsetningen», skriver han i eposten.

I 2015 ble milliardæren tilkjent 7,8 millioner kroner i erstatning i 2015 fordi styret i selskapet formidlet aksjer i strid med aksjeloven.

christen sveaas
Stangeskovene
borgarting lagmannsrett
Nyheter
Krim
Jus