Thorleif Enger til sak mot staten

Tidligere Yara-topp Thorleif Enger møter staten i retten etter å ha fått avslag på erstatningskravet på 19,5 millioner kroner.

I RETTEN I MARS: Tidlig neste år møter Thorleif Enger statens representant i Oslo tingrett.  Foto: Eivind Yggeseth
Jus

I sommer ble det kjent at Thorleif Enger fikk avslag på sitt krav til Statens sivilrettsforvaltning på 19,5 millioner kroner. Enger krevde erstatning etter at han ble frikjent for grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett i 2016. Da hadde han først blitt dømt til tre års fengsel i tingretten i Økokrim-saken mot ham og tre andre tidligere Yara-ledere.

Nå tar Enger kravet videre, og går til sak mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet. I mars neste år møtes partene i Oslo tingrett. 

Hvor stort kravet er denne gangen er foreløpig uvisst. Engers advokat Jan Erik Teigum ønsker ikke å kommentere saken før den skal opp i tingretten.

– I dette tilfellet er det på det rene at Yaras aktuelle avtaler i Libya og India utgjorde korrupsjon. I erstatningssaken er spørsmålet om Enger som øverste leder kunne agert annerledes, på en slik måte at det ikke er riktig at fellesskapet dekker hans bortfall i inntekter som følge av straffesaken, sier advokat Jørgen Vangsnes hos Regjeringsadvokaten, som representerer Justis- og beredskapsdepartementet.

Korrupsjonssaken mot Yara

I april 2011 varslet Yara Økokrim om mulig korrupsjon knyttet til et prosjekt i Libya. I januar 2014 ble selskapet ilagt et forelegg på 295 millioner kroner av Økokrim for grov korrupsjon i Libya, India og Russland.

Yara erkjente bestikkelser for over 70 millioner kroner.

De fire tidligere Yara-toppene Thorleif Enger (konsernsjef i Yara fra 2004 til 2008), Ken Wallace (tidligere juridisk direktør og medlem av konsernledelsen i Yara fra 2004 til 2008), Daniel Clauw (tidligere driftsdirektør og visekonsernsjef, satt i konsernledelsen fra 2004 til 2006) og Tor Holba (var i konsernledelsen fra 2004 til 2012) ble alle tiltalt for korrupsjon.

Alle de tiltalte ble dømt i Oslo tingrett i 2015, men anket avgjørelsen. Borgarting lagmannsrett fant i desember 2016 at Enger, Holba og Clauw var uskyldige, mens Wallace fikk syv års fengsel. Wallace anket dommen til Høyesterett, men anken ble forkastet.

Fikk strengest straff

Det var i april 2011 at Økokrim startet etterforskningen av korrupsjonsmistanker i Yara, tilknyttet et prosjekt i Libya. Selskapet varslet selv myndighetene, og i januar 2014 ble Yara ilagt et forelegg på 295 millioner kroner for grov korrupsjon i Libya, India og Russland.

Samtidig ble det tatt ut tiltale mot fire personer som satt i Yara-ledelsen den aktuelle tidsperioden. Thorleif Enger, som var toppsjef i gjødselselskapet mellom 2004 og 2008, var en av dem. I 2015 ble Enger, tidligere juridisk direktør Ken T. Wallace, eks-konsernsjef Tor Holba og tidligere viseadministrerende direktør Daniel Clauw funnet skyldige i Oslo tingrett.

Enger fikk den strengeste straffen, på tre års fengsel, ettersom tingretten mente han som toppsjef godkjente korrupsjonen.

Men da ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett i 2016, ble utfallet et annet. For mens Wallace ble dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon, ble Enger, Holba og Clauw frikjent.

Rekorderstatning

Ifølge Dagens Næringsliv var en av årsakene til at Statens sivilrettsforvaltning avviste Engers krav at han burde undersøkt bedre før han underskrev dokumenter som utløste bestikkelser. Særlig ettersom Enger visste selskapet investerte i land med høy korrupsjonsrisiko.

I tiden etter lagmannsrettens avgjørelse har både Holba og Clauw krevd erstatning for urettmessig straffeforfølgelse. Førstnevnte fikk i utgangspunktet 14 millioner kroner av sivilrettsforvaltningen, men ville ha enda mer. Og da saken ble avgjort av Oslo tingrett tidligere i år, ble han tilkjent rekordhøye 35 millioner kroner.

Staten anket dommen, men partene inngikk forlik og Holba endte til slutt opp med 22 millioner kroner.

Også Clauws erstatningskrav har vært en runde i rettssystemet. I oktober i år møtte han advokat Vangsnes, som i likhet med i Engers sak representerte Justis- og beredskapsdepartementet. Heller ikke Clauw fikk erstatning av sivilrettsforvaltningen, og han krever nesten 17 millioner kroner av staten. Dommen er foreløpig ikke avsagt, men skal komme i løpet av kort tid.