Krever 26,5 millioner av fengslet finanscowboy

Skattemyndighetene mener Per Morten Hansen, som er fengslet og siktet for hvitvasking, eier både en bolig i Holmenkollen og et landsted i Kragerø via en stråmann.

FENGSLET: Per Morten Hansen (57) sitter nå i varetekt i Danmark. Han har fått oppnevnt advokat Christian Flemmen Johansen hos Advokatfirmaet Elden som forsvarer. Foto: Iván Kverme
Jus

OSLO/LONDON: Per Morten Hansen, som tirsdag ble pågrepet på Kastrup lufthavn utenfor København, må ikke bare svare for anklager om hvitvasking og skatteunndragelser, men også flere krav fra skattemyndighetene på til sammen 26,5 millioner kroner.

Staten mener Hansen i 20 år har eid en rekkehusbolig i Ankerveien 53 i Holmenkollen, men at eierskapet har vært skjult via en stråmann. Eiendommen, som også har en garasje, ble kjøpt i 1999 for 2.750.000 kroner.

Tirsdag kveld denne uken, gikk politiet inn i boligen i Oslo og ransaket den. Etter aksjonen ble boligen plombert med hengelås, og et familiemedlem av Hansen som har bodd i boligen kom ikke inn i huset.

Har leid i 20 år

Skattemyndighetene mener også at Hansen eier en 129 kvadratmeter stor fritidsbolig på Lille Kirkeholmen i Kragerø. Det følger en privat båtplass med boligen, som har terrasse rett ut mot den idylliske sørlandsskjærgården.

Eiendommen ble kjøpt i 2004 for nesten 2,6 millioner kroner.

Hansen har i flere år nektet for at han er eier av eiendommene, og har forklart i politiavhør at han bare har leid boligen i Oslo, og at han får lov å bruke eiendommen i Kragerø mot at han betaler strøm og felleskostnadene.

STRID OM EIERSKAP: Skattemyndighetene mener at Per Morten Hansen eier Ankerveien 53 B (t.h.) i Oslo, mens ifølge grunnboken er det investoren Tom Saxegaard som er eier. Foto: Oliver Orskaug

Den forklaringen tror ikke myndighetene på i det hele tatt. 

De har derfor tatt utlegg på til sammen 26,5 millioner kroner i de to eiendommene. Det er beløp staten mener Per Morten Hansen skylder i skatt og avgifter. 

8,5 millioner kroner av beløpet er opparbeidede renter og utestående krav Hansen tidligere er dømt til å betale Tollvesenet, etter at det ble avslørt at Hansen hadde solgt tusenvis av videokassetter uten å betale staten kassettavgift.

Eid av eiendomsinvestor

Det er eiendomsinvestor Tom Saxegaard (50) fra Drammen som står oppført som eier av både boligen i Ankerveien i Oslo og fritidsboligen på Lille Kirkeholmen i Kragerø.

Saxegaard sier at han har hatt lite kontakt med Hansen de siste årene, men bekrefter at det er Hansen som har disponert boligen i Ankerveien siden den ble kjøpt.

– Skattemyndighetene mener det er Hansen som er den reelle eieren?

– Jeg er eier av eiendommene, sier investor Tom Saxegaard.

Utover det ønsker han at hans advokat svarer på eventuelle flere spørsmål.

– Siden spørsmål knyttet til utleggene fra skattemyndighetene og eierskap av eiendommene skal behandles i Oslo byfogdembete i januar, ønsker vi ikke å gi noen ytterligere kommentarer nå, sier advokat Ida Camilla Hals i Hals Advokatfellesskap i Drammen.

Hansen og Saxegaard har kjent hverandre siden 90-tallet og de har også samarbeidet om et selskap en kort periode.

Ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, hvor et tidligere spørsmål om arrest av de to eiendommene ble behandlet, fremkommer det at det ikke finnes noen skriftlig leieavtale mellom de to og at Saxegaard heller ikke har nøkler til boligen i Oslo.

Flyttet til London

Ifølge folkeregisteret har Per Morten Hansen bodd i London i flere år. Han har vært registrert på ulike adresser, men i dag skal han bo i bydelen Camden i en leilighet på bakkeplan med en liten hageflekk.

FOLKEREGISTRERT: I denne boligen i bydelen Camden i London hevder Per Morten Hansen at han bor, men en mann som åpnet døren på adressen sier Hansen ikke bor der og at han aldri har gjort det. Foto: BATU HAN

Da Finansavisen oppsøkte boligen i London kom en eldre mann i 60-årene som kom ut av boligen.

På spørsmål om Per Morten bor der, svarte han ganske bryskt tilbake:

– Han bor ikke her, og han har aldri gjort det.

Hansen har i politiavhør forklart at han også har oppholdt seg i Russland, og at han driver forretninger internasjonalt. Ifølge skattemyndighetene skal han ikke ha innrapportert noe inntekter i noen land på flere år.

Har brukt stråmenn før

Ifølge lovverket kan ikke Hansen oppholde seg mer enn 72 dager i Norge i året. Skattemyndighetene mener han har brutt disse reglene, og viser blant annet til bruk av bankkort i Norge.

Per Morten Hansen har siden 2016 hevdet at han ikke eier noe eiendom i Norge. Han sier han leier i Oslo, får disponere fritidseiendommen i Kragerø og han har leid en hytte i Hemsedal.

I tidligere dommer kommer det likevel frem at Hansen ikke er fremmed for å føre eierskap over eiendeler og aksjer over på stråmenn.

Det er denne modusen som er grunn til at skattemyndighetene ikke fester lit til Hansens mange forklaringer.

Utleggskrangel til retten

I januar neste år skal spørsmålet om eierskapet av eiendommene i Oslo og Kragerø behandles av Oslo byfogdembete.

Saxegaard, som har saksøkt skattemyndighetene, vil i retten fastholde at det er han som eier eiendommene det er tatt utlegg i, og at utleggene må slettes.

Tidligere har Hansen også stadfestet Saxegaards forklaring, men kilder Finansavisen har snakket med sier at Hansen kan komme til å endre standpunkt i rettsmøtet neste år.

Det er mulig at han vil innrømme at han er den reelle eieren av eiendommene, men han vil bestride beløpene skattemyndighetene hevder han skylder dem.

Advokat Jon Sverdrup Efjestad hos Kommuneadvokaten i Oslo, som representerer Oslo kemnerkontor, Skatt Sør og Kemneren i Drammensregionen, ønsker ikke å kommentere saken som skal opp for retten.

Per Morten Hansen

  • Forretningsmann i gråsonen av loven, flere ganger omtalt som «Drammens fattigste playboy».
  • Født i 1962. Er fra Drammen, men har også hatt relasjoner til Hønefoss. Er i dag formelt bosatt i London.
  • Beskrives som velkledd og veltalende med et stort kontaktnett blant finansfolk og kjendiser.
  • Hansen slo seg på slutten av 1980-tallet opp på restauranter som Le Canard og Café Frølich, men solgte seg alltid ut før de gikk konkurs.
  • På 1990-tallet ble han dømt til fengsel for heleri av fire malerier, blant dem et litografi av Munchs Madonna.
  • Senere startet han flere gründerprosjekter, deriblant slanketyggegummiselskapet Gumtech der politiet gjorde razzia og tollsvindelselskapet Andenæs Suldal.
  • Hansen er også dømt til 18 måneders fengsel for bounndragelse og vold, samt idømt konkurskarantene.
per morten hansen
Nyheter
Krim
Jus