Drømmehytte ble mareritt, fikk til slutt heve kjøpet

Fem år etter at kjøperne overtok en hytte uten godkjent vei, med avstengt vann og lekkasje fra taket, fikk de Bergen tingretts hjelp til å få kjøpet hevet. 

ØNSKET SEG ROLIGE DAGER: Kjøperne trodde de skulle kose seg på en øy utenfor Bergen. I stedet ble det bare trøbbel.  Foto: NTB Scanpix

I 2014 fant et ektepar annonsen for det som kunne se ut som deres drømmehytte; i tillegg til beliggenhet ved sjøen hadde eiendommen bilvei frem, innlagt vann og nytt tak. 

I hvert fall hevdet selgerne det. 

Ekteparet betalte litt over 1 million kroner for hytta, som i følge annonsen var «pusset opp både utvendig og innvendig», på en øy utenfor Bergen.

Ikke godkjent

At selgerne tre år tidligere hadde fått brev om at kommunen hadde mottatt klage på «mulig farleg avkjørsel, ikke godkjent avlaupsanlegg og bruk av fritidsbustad som heilårsbustad» visste derimot ikke kjøperne. 

Veien hadde selgerne selv anlagt langs en eksisterende sti, uten å søke godkjenning. 

Hytta fikk vann fra brønnen på naboeiendommen, og hadde også en tinglyst «rett til vann» på denne eiendommen. Men det selgerne ikke hadde opplyst om, var at dette var et diskusjonstema med naboen. Han mente nemlig at skjøtet som ga fritidseiendommen rett til å ta vann fra hans eiendom, ikke ga fritidseiendommen rett til å ta vann fra hans egen brønn.

Feil på feil 

De nye eierne ante ikke noe om alt dette da de overtok hytta høsten 2014. 

Men så dukket problemene opp, ett etter ett. 

Taket, som skulle være nytt, begynte å lekke, og en takstmann fastslo at det skyldtes at selgerne hadde gjort en rekke feil da de selv la et nytt tak.

Så stengte eieren av brønnen av vannet, ettersom han mente at fritidseiendommen ikke hadde rett til å benytte hans brønn.

Kommunen påpekte at avkjørselen og tilkomstveien til fritidseiendommen ikke var godkjent, og varslet om mulig vedtak om stenging.

Så oppdaget kjøperen at det elektriske anlegget hadde liten kapasitet, og flere feil.

Dømt til heving

Årevis med kommunikasjon mellom partene førte ikke frem, og i høst møttes de i Bergen tingrett. Der hevdet selgerne at det var avtalt i kjøpekontrakten at «eiendommen selges som den er». 

Det vant ikke selgerne frem med, og tapte på så godt som alle punkter. 

 «Tatt i betraktning mangelens art mener retten at et prisavslag vil være lite egnet til å gjenopprette ubalansen i avtalen, noe som taler for heving», heter det i dommen. Spesielt reagerer retten på de manglende opplysningene om at tilkomstveien ikke var godkjent, og dermed ulovlig. I dommen omtales dette som «grovt uaktsomt». 

Selgerne ble dømt til å kjøpe tilbake eiendommen for opprinnelig kjøpesum, pluss 1,5 prosent årlig avsavnsrenter. Selgerne måtte også dekke kjøperens saksomkostninger.