Norske advokater fikk Gazprom til å betale

Etter flere års kamp i rettsapparatet, har Gazprom endelig betalt 2,9 milliarder dollar til Wikborg Reins klient Naftogaz.

VANT FREM: Advokat og partner i Wikborg Rein, Dag Mjaaland (t.v.), har fått russiske Gazprom til å betale sin ukrainske klient Naftogaz, her ved sjef Andriy Kobolyev, 3 milliarder dollar. Foto: Kilian Munch
Jus

Det ble ingen julefeiring på de to Wikborg Rein-partnerne Dag Mjaaland og Aadne M. Haga.

I stedet var de opptatt med forliksforhandlinger med den mektige statskontrollerte russiske gasskjempen Gazprom. 

Russerne ble i flere voldgiftssaker i Stockholm i 2017 og 2018, dømt til å betale det ukrainske gasselskapet Naftogaz 2,56 milliarder dollar. Det var Wikborg Rein som prosederte saken på vegne av ukrainerne.

Etter at dommene ble rettskraftige har Gazprom nektet å betale. De har ment at dommene ikke var gyldige, men har ikke fått gjennomslag for det synet.

Milliarder inn på konto

I stedet har russerne kjempet mot Naftogaz i mange rettssaler internasjonalt for å hindre ukrainerne å ta arrest i Gazproms verdier.

– I mellomtiden har det påløpt en halv million dollar i forsinkelsesrenter hver eneste dag, sier Haga i Wikborg Rein.

Men like før jul ble partene enige om å møtes for å finne en løsning på konflikten.

– Russerne var svært innstilt på å finne en løsning og godtok våre betalingskrav, og 27. desember tikket 2.918 millioner dollar inn på konto til Naftogaz. Det dekket både det opprinnelige kravet og rentene, sier Mjaaland.

SENTRAL: Advokat og partner Aadne M. Haga i Wikborg Rein snakker russisk, noe som har kommet godt med i forhandlingene. Foto: Wikborg Rein

Ny gassavtale på plass

For russerne var det viktig å bli enige om en løsning før nyttår. Avtalen har nemlig et element til.

Gazprom har inngått en egen avtale om transitt av gass med Naftogaz for de neste fem årene, verdt i overkant av 7 milliarder dollar.

– De inngikk den avtalen mot at vi trakk et nytt voldgiftssøksmål på 12 milliarder dollar som vi anla i fjor, sier Mjaaland.

For Wikborg Reins klient var det en avtale de kunne akseptere, gitt prosessrisikoen for at man ikke fikk fullt gjennomslag for kravet i stevningen.

Gazprom har vært nøye med å understreke at deres innbetaling på nesten tre milliarder dollar, ikke er noen erkjennelse av at voldgiftsdommene fra 2017 og 2018 er gyldige.

Bra PR for WIkborg Rein

For Wikborg Rein er seieren mot Gazprom en stor fjær i hatten.

– Mange ansatte hos oss har nedlagt flere tusen arbeidstimer over flere år, og saken har vært et godt bidrag til omsetningen i Wikborg Rein, sier Mjaaland.

Det norske advokatfirmaet regner med å representere Naftogaz videre, og man har allerede merket interesse fra andre internasjonale selskaper som følge av denne saken.

– Vår tvist mot Gazprom har styrket vår posisjon som advokatfirma innenfor gassrelaterte saker internasjonalt, sier Mjaaland.