Boligsameie må betale nesten 3 millioner for sunket badegulv

Høyesterett avviser anken av lagmannsrettens dom i en årelang baderomsstrid i et sameie på Majorstuen. Dermed må sameiet ut med nær 3 millioner kroner og utbedre skaden som først ble oppdaget i 2013. 

SYV ÅR:  Baderomsgulvet i den ene av tre loftsleiligheter i denne bygården Kirkeveien 47 sviktet i 2013. Eieren har ikke kunnet bo i leiligheten siden 2015.  Foto: Iván Kverme
Jus

Siden badegulvet sviktet i loftsleiligheten til Rita Helene Paulsen  i 2013 har hun kranglet med styret i sameiet om hvem som har ansvar for skaden og hvordan den skal repareres. Nå ser det ut til at saken har fått et endelig punktum etter at Høyesterett denne uken avviste boligsameiets anke av dommen fra Borgarting lagmannsrett. 

– Det er skuffende, men ikke overraskende, ettersom nåløyet for å komme inn i Høyesterett er trangt, sier advokat Arne Meidell som anket dommen fra lagmannsretten på vegne av Boligsameiet Kirkeveien 47. 

Utover det ønsker ikke styret i boligsameiet å uttale seg om saken. 

– Paulsen er veldig lettet over at anken ikke slapp inn og at dommen fra lagmannsretten blir rettskraftig, sier Paulsens advokat Henning Rosenlund Wahlen i Advokatfirmaet Hammervoll Pind.

Borgarting lagmannsrett slo i fjor høst fast at styret og sameiet skal betale 2,9 millioner kroner til Paulsen. Summen skal brukes til utbedring av badet, kjøkken og gang, i tillegg til å dekke erstatning for utgifter, sakkyndige, renter og saksomkostninger

– Sameiet må nå foreta utbedringer av bjelkeunderlaget. Med det samme styret på plass, et styre Paulsen ikke har tillit til, vet vi ikke om siste ord er sagt i saken, sier Wahlen.

Han legger til: 

– Paulsen bor fortsatt i en erstatningsleilighet og tar ingenting for gitt.

– Et stort ansvar

På generelt grunnlag mener Meidell det bør bli bedre kjent hvor stort ansvar de som påtar seg å sitte i styret i et boligsameie faktisk har.

 – Men det betyr ikke at jeg mener de har opptrådt uaktsomt i dette tilfellet, understreker Meidell. 

Wahlen mener det viktigste er at lagmannsretten tydelig fastslår at det er sameiet som har byrden med å dokumentere at bjelkelaget har forsvarlig bæreevne i den situasjon som oppstod i dette tilfellet. 

KUNNE VÆRT BILLIGERE: Advokat Henning R. Wahlen i Hammervoll Pind mener saken kunne vært løst til en brøkdel av hva det nå vil koste om styret hadde hørt på fagfolk. Foto: Hammervoll Pind

– Da sameiet kappet bærebjelkene var dette søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Dermed skulle man hatt dokumentasjon på at løsningen man hadde valgt var forsvarlig og forskriftsmessig. Dette hadde man ikke, og dermed gikk bevistvilen som oppsto utover sameiet, og ikke Rita Paulsen, som normalt ville måtte føre bevis for sitt krav om at bjelkelaget var skadeårsak til svikten i gulvet hennes, sier Wahlen. 

– Som boligeier må man sette seg inn i hvilke saker som er til behandling i styret, og at styret gjør det på en tilfredsstillende måte. Og som styremedlem bør man lytte til rådene fra fagkyndige. Dette kunne vært løst tilbake i 2013 til en brøkdel av hva det nå vil koste sameiet, sier Wahlen.