Pareto ble saksøkt av kunder - må betale nær 89 mill.

Pareto Securities må betale nesten 89 millioner kroner til syv kunder etter å ha solgt Crew-aksjer for dem i 2010. I en fersk dom fra Oslo tingrett får meglerhuset hard kritikk.

Publisert 27. jan. 2020 kl. 13.51
Oppdatert 27. jan. 2020 klokken 15.37
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 677 ord
TAPTE SØKSMÅLET: Advokatfullmektig Alexander Hanssen, juridisk direktør Ole Wetlesen Borge i Pareto og advokat Magnus Snellingen fikk ikke medhold i Oslo tingrett.  Foto: Eivind Yggeseth

De syv kundene gikk til søksmål mot Pareto Securities fordi de mener meglerhuset ikke overholdt en prisgarantiavtale som ble inngått i forbindelse med salg av Crew Gold-aksjer i 2010. 

Nå gir Oslo tingrett dem medhold i dette, ifølge dom avsagt mandag.  

Til sammen må Pareto betale 86,1 millioner kroner til saksøkerne, pluss nær tre millioner kroner i saksomkostninger. 

«Dommen er omfattende. Vi vil vurdere dommen og videre oppfølgning sammen med våre advokater. Vi har ikke ytterligere kommentarer til saken nå», skriver juridisk direktør Ole W. Borge i Pareto i en e-post til Finansavisen. 

Er rett motpart

Det er blant andre investorene Fredrik D. Sneve, Karl Heine Ulvebne, tidligere Pareto-topp Kristen S. Jacobsen, Hermine Midelfart og finske OP Funds som saksøkte meglerhuset, etter at de i februar for ti år siden solgte Crew-aksjer til Severstal-eide Bluecone gjennom Pareto Securities.

Denne avtalen skulle sikre at selgerne fikk mellomlegget dersom selskaper i Severstal-sfæren kjøpte flere Crew-aksjer i periode på tre måneder etter handelen. 

Og mens investorene mener det er Pareto som er motpart i avtalen, hevder meglerhuset det var Bluecone som måtte svare for prisgarantien. 

I den ferske dommen går det frem at tingretten anser Pareto Securities som rett kontraktspart. At meglerhuset i etterkant sendte ut en avtale der Bluecone står som motpart til enkelte investorer endrer ikke dette. 

Dette er saken

  • Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen, tidligere corporate-sjef Petter Dragesund i samme selskap og konsulent Jan Vestrum ble i 2017 tiltalt for grovt underslag av inntil 188 millioner kroner, grov utroskap og markedsmanipulasjon.
  • Ifølge tiltalen skal de tre ha visst at russiske Severstal, via stråselskaper, kjøpte seg opp i Crew Gold våren 2010. Dermed skal 12 aksjeselgere ha gått glipp av 188 millioner kroner de hadde krav på på grunn av en prisgarantiavtale.
  • Ifølge avtalen skulle aksjeselgerne få mellomlegget dersom Severstal eller nærliggende selskapet kjøpte flere Crew-aksjer i en tidsperiode på tre måneder etter at de solgte sine aksjer. 
  • Det er syv av disse som gikk til erstatningssak mot Pareto Securities, med krav på tilsammen opp mot 210 millioner kroner.
  • Straffesaken mot Sjursen, Vestrum og Dragesund gikk i Oslo tingrett høsten 2018, og ingen av de tiltalte erkjente straffskyld. Dommen ble avgitt i februar i år, og mens Dragesund ble frikjent ble Sjursen og Vestrum dømt til ett år og seks måneders fengsel. Vestrum soner allerede en korrupsjonsdom.
  • Alle tre ble frikjent for erstatningsansvaret på rundt 346 millioner kroner.
  • Sjursen og Vestrum anket dommen, og straffesaken vil gå i Borgarting lagmannsrett i oktober 2020. Erstatningssaken, som også er anket, er berammet til september 2020.

Refser avtale

I dommen heter det sågar at avtalen som ble sendt ut i etterkant er et brudd på verdipapirhandellovens formål om «sikker, ordnet og effektiv handel».  Pareto Securities får kritikk for utformingen, som fremstår som «i beste fall juridisk-teknisk slurv, i verste fall et bevisst forsøk på svik ved avtaleinngåelsen».

Tingretten finner også at avtalen omfatter nærstående selskaper av Severstal og Bluecone, selv om det i den ettersendte avtalen står at prisgarantien kun utløses hvis Bluecone kjøper flere Crew-aksjer. 

Men selv om Pareto Securities tapte i tingretten, fikk ikke saksøkerne full uttelling for hva de krevde. I forkant ville de syv Pareto-kundene ha 210 millioner. 

Før rettssaken inngikk meglerhuset dessuten et forlik med Akershus Fylkeskommunale pensjonskasse, som hadde rettet det største kravet mot dem. Erstatningskravet var i utgangspunktet på 289 millioner kroner, og pensjonskassen endte med i underkant av 35 millioner kroner. 

– Ti lange og krevende år

Investor Fredrik D. Sneve ville i utgangspunktet ha 20,9 millioner kroner av meglerhuset, pluss avsavns- og forsinkelsesrenter. Han ble tilkjent 16,7 millioner kroner, der 12,4 millioner er hovedstolen.

Likevel er Sneve fornøyd.

– Jeg er fornøyd med at tingretten har kommet til dette resultatet, som viser at vi har hatt rett hele tiden. I lys av det har ikke Pareto behandlet kundene sine på en akseptabel måte, all den tid man må bruke domstolene for å få utbetalt det man rettmessig har krav på. Det har vært ti lange og krevende år for å få oppfyllelse av avtalen Pareto selv initierte, forteller han. 

Partene har en måned på seg til å anke avgjørelsen.