Arkitekter må ut med 12,2 mill. i erstatning til boligkjøpere etter at utbygger gikk konkurs

Et boligprosjekt i Trondheim gikk fullstendig galt, og nå har Høyesterett dømt arkitektfirmaet til å betale 12,2 millioner kroner i erstatning til kjøperne etter at utbyggeren gikk konkurs.

MÅTTE FORT UTBEDRES: Dette boligprosjektet på Nedre Byåsen i Trondheim ble solgt for 7 millioner for hver av de fire boligene, og måtte utbedres for 3 millioner pr. stykk kort tid etter innflytting. Foto: Immer Advokat

– Jeg tror ikke det er en Pandoras eske som har åpnet seg, men det er nå en større mulighet for å nå lenger med krav, sier kjøpernes advokat, Dag Herrem, til Finansavisen.

– Arkitekter gjør mye rart, de tror de kan gå på vannet, men å være ansvarlig søker er en konsulentjobb og prosjektlederoppgave og noe arkitekter bør slutte med. De må holde seg til tegningene, sier han.

Arkitekter gjør mye rart, de tror de kan gå på vannet
Dag Herrem, Immer Advokat

Enorme skader på nybygde boliger

Et prosjekt med fire kjedede eneboliger i to rekker på Nedre Byåsen i Trondheim ble i november 2012 og 2013 solgt fra utbyggingsselskapet Trondheim Panorama for mellom 6,9 og 7,2 millioner kroner. Innbetalingen skulle skje etter at det var gitt midlertidig brukstillatelse.

Arkitektfirmaet Solem Arkitektur var ansvarlig prosjekterende, og Trondheim kommune utstedte ferdigattest 11. desember 2014.

– KAN NÅ LENGER MED KRAV: Boligkjøpernes advokat, Dag Herrem, Immer Advokat. Foto: Immer Advokat

I høyesterettsdommen står det at etter overtagelsen ble det avdekket mangler som førte til at boligkjøperne holdt tilbake en del av kjøpesummen.

En tid etter innflytting ble det registrert vannlekkasjer på taket og inne i boligene.

Beboerne engasjerte konsulentselskapet Multiconsult, som fant at takelementer og veggelementer fra det latviske selskapet som skulle stå for utbyggingen, var bygget på utradisjonell måte i forhold til norske krav og anbefalinger gitt av Sintef Byggforsk.

Multiconsult påpekte også en rekke andre feil og mangler og anbefalte riving og ombygging av tak, vegger og terrasser. I tillegg ble det anbefalt sanering og gjenoppbygging av våtrommene og at utomhusanleggene ble bygd opp på nytt.

Vant frem i alle instanser

Boligkjøperne vant frem med sine krav i tingretten og lagmannsretten.

I lagmannsretten ble samlede utbedringskostnader angitt til 15,3 millioner, men retten tilkjente i februar i fjor kjøperne en erstatning på 12,2 millioner.

Da var utbyggeren, Trondheim Panorama, konkurs, og boligkjøperne rettet kravet mot ansvarshavende, Solem Arkitektur. Solem er i etterkant kjøpt opp av Norconsult.

– Ikke uaktsomt

I retten uttalte arkitektfirmaets advokat, Gunnar Sørlie, at arkitektene ikke har brutt de plikter som påligger ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven.

«Selv om Solem skulle ha brutt sine plikter, er det ikke grunnlag for erstatningsansvar. Eventuelle pliktbrudd er ikke uaktsomme og i hvert fall ikke i en slik grad at det kan medføre ansvar», anførte han i retten.

Kjøpernes advokat, Dag Herrem, sa at arkitektselskapet har begått grove pliktbrudd i rollen som ansvarlig søker. Selskapet har unnlatt å sørge for at de sentrale prosjekteringsoppgavene var belagt med ansvar og villedet kommunen til å utstede en ferdigattest som ikke skulle vært utstedt.

Solem Arkitekter har tidligere sagt at de er svært bekymret for arkitektenes arbeidsvilkår dersom dommen blir stående. Høyesterettsdommerne konkluderer med at Solem har brutt klare bestemmelser om ansvarsbelegging – bestemmelser som skal sikre den bygningsmessige kvaliteten.

«Dette har skjedd bevisst på tross av at ansatte hos Solem har hatt den nødvendige kunnskap om de faktiske forholdene», heter det i den enstemmige dommen.

– Hadde gitt riktige opplysninger

«I denne saken hadde kommunen gitt byggetillatelse og ferdigattest selv om det manglet en ansvarshavende for deler av arbeidet. Dette forholdet ble Solem som ansvarlig søker holdt erstatningsansvarlig for til tross for at Solem hadde gitt kommunen riktige opplysninger om hvem som hadde påtatt seg ansvaret for hva», skriver Kjetil Ekkeren, senior kommunikasjonsrådgiver i Norconsult i en epost til Finansavisen.

Og fortsetter:

«I dommen gir Høyesterett ansvarlig søker en mer sentral rolle, og et mer vidtrekkende ansvar for helheten i byggeprosjektet, enn det man har gått ut fra til nå i byggebransjen. Før dommen er gjennomgått grundig, er det for tidlig å konkludere med hva dette vil innebære for bransjen».

I tillegg til erstatningen må Solem Arkitektur og Arkitekturbedriftene i Norge – som bisto Solem i saken – betale saksøkernes saksomkostninger i tillegg til egne. Boligkjøpernes samlede regning for tre rettsrunder ble snaut 2,2 millioner kroner.