Hjelp, vi vokser

160.000 nye kunder er på vei inn døren til forsikringsselskapet Help. Derfor må de ansette 25 advokater, og det raskt.

TRENGER ADVOKATER: Advokat Dag Are Børresen er også kommunikasjonsdirektør i Help Forsikring. Nå jakter han på 25 advokater, som kan begynne i selskapet. Foto: Help Forsikring

Fra 1. mai skal alle medlemmer i Fellesforbundet tilbys advokatbistand som en del av sitt medlemskap i fagforeningen. Og for å ta unna den ventede flommen av henvendelser, må forsikringsselskapet Help, som Fellesforbundet samarbeider med, ruste opp.

– Vi er allerede 120 advokater og fullmektiger i Norge, men nå trenger vi 25 til, sier advokat Dag Are Børresen i Help Forsikring.

Størst i landet på familierett

I 15 år har Help, som formelt sett er et forsikringsselskap, men i realiteten er landets største advokatfirma for privatkunder, hjulpet til med å løse 160.000 saker.

– Vårt klart største saksområde er familierett. I halvparten av sakene vi får inn, hjelper vi folk etter samlivsbrudd, enten de har spørsmål om barnefordeling eller økonomisk oppgjør, sier Børresen.

Arverett, fast eiendoms rettsforhold og klager på forbrukerkjøp er andre fagområder de jobber mye med.

Unngår dyre regninger

Help skiller seg fra konkurrentene, ved at kundene betaler en månedlig forsikringspremie, enten de får bistand eller ei.

Når den dagen kommer, at man trenger en advokat, er regningen allerede dekket.

– Ved at mange betaler litt hver, kan alle få hjelp når de trenger det. Derfor betaler man heller ikke timepris hos oss, men vi dekker oppdraget.

Mange har advokathjelp inkludert i ulike forsikringer, men svært ofte er det en begrensning på hvor høye advokatkostnader forsikringen dekker. Hos Help har de også noen grenser, men de er høye.

- Tre millioner kroner kan vi bruke på en klients saksomkostninger. Det taket har vi aldri nådd. Vi dekker også idømte saksomkostninger, om våre klienter skulle tape en sak, sier Børresen.

Det er det ingen andre som gjør, og kundene har med det en fordel ved forhandlingsbordet.

– Må man derimot betale en erstatning, dekkes ikke den. Bare saksomkostninger og andre nødvendige utgifter for å føre en sak, sier Børresen.

Kjemper mot boligselgere

Selskapet tilbyr også en boligkjøpsforsikring. Den aktiviseres dersom man mener man har et krav mot en selger.

– Er dreneringen på huset man har kjøpt skadet, eller taket ikke er som det skal være, hjelper vi deg med å holde selgeren økonomisk ansvarlig. Vi betaler ikke det det koster å reparere skadene, men det det koster å få motparten til å ta regningen, sier Børresen.

Nå som selskapet får 160.000 nye kunder, trenger de flere advokater til å få unna alle sakene som er ventet å komme.

– Dere er ikke et tradisjonelt advokatfirma, hvor man kan klatre i gradene og bli partner. Er det lett å få tak i 25 advokater, som dere trenger?

– Du blir ikke partner ved å starte i Help, det er riktig. Men vi kan tilby mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. Og vi er en god skole for ferske advokater, sier Børresen.

Bare advokat – ingen selger

Man lønnes ut fra erfaring og alder. Ingen blir partnere, siden Help er heleid av ARAG, Tysklands største familieeide forsikringsselskap.

– Mange ansatte som begynner hos oss, sier de endelig kan konsentrere seg om jussen. De slipper å bruke tid på å finne klienter, skrive timer og fakturere, sier Børresen.

Ikke må man følge opp med inkassosaker heller, hvis klientene ikke betaler i tide.

– Og arbeidstidene er bedre enn i de store advokatfirmaene. Man jobber ikke så mange sene kveldstimer, slik at man får bedre tid å pleie familie, venner og fritidsinteresser, sier Børresen.

En advokatforsikring koster ordinært rundt 4.000 kroner årlig, og gjelder alle i husstanden. De som har kollektive avtaler, betaler mindre.

I 2018 omsatte selskapet for 434 millioner kroner, og satt igjen med et overskudd før skatt på 45 millioner.